Asemakaavaehdotus nähtävillä 15.05. - 16.06.2017

12.05.2017

kaavaalue

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus katu- ja virkistysalueille Pietarsaaren kaupungin kaupunginosassa 11, RISTIKARI ja liikennealueille kaupunginosassa 10 ALHOLMA sekä osille kiinteistöjä 598-403-1-128, 598-403-1-128-M624 ja 598-403-1-1.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa venesataman ja veneiden talvisäilytystelakan rakentaminen ja kevyen liikenteen väylän jatkaminen Luodontien ja Alholmantien risteysalueesta asuntomessualueelle, sekä Luodontien pohjoispuolella ja Alholmantien itäpuolella olevien kiinteiden muinaismuistojen merkitseminen asemakaavakarttaan.

Asemakaavakartta

Asemakaavanselostus

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)