Pietarsaaren kaupungin avustukset yhdistyksille

15.03.2017

Pietarsaaren kaupungissa toimivat yhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta:

1. Sivistyslautakunnan liikuntajaostolta
- Pietarsaaressa rekisteröityjen urheiluseurojen toiminta-avustus

2. Sivistyslautakunnan kulttuurijaostolta
- Pietarsaaressa kulttuuritoimintaa harjoittavien yksityisten taiteenharjoittajien, ryh-mien ja yhdistysten hanke-avustus

3. Kaupunginhallitukselta
- muiden yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustus.

Yhdistysten hakemuksiin on liitettävä vuoden 2016 toimintakertomus sekä vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kulttuuriavustushakemuksiin on liitettävä myös hankesuunnitelma.

Liikuntajaoston hakemukseen liitetään lisäksi vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastus-kertomus.

Avustushakemukset on toimitettava perille viimeistään 31.3.2017 klo 15.00.

Verkkolomakkeeseen:

Kaupunginhallitus

Liikuntajaosto

Kulttuurijaosto

Pietarsaaressa 17. helmikuuta 2017

Pietarsaaren kaupunginhallitus

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)