Ikääntyneet

Pietarsaaressa yli 20 % väestöstä on yli 65 -vuotiaita eli heitä on yli 4500. Vanhusten palveluiden avulla turvataan vanhuksen hyvinvointia joko vanhuksen omassa kodissa, palveluasumisessa tai laitosasumisessa.

Tukipalvelut, kotihoito ja omaishoidontuki edesauttavat vanhusten kotona selviytymistä. Pietarsaaren vanhushuollon painopiste on avohuollossa, jossa vanhuksille annetaan mahdollisuus elää ja asua itsenäisesti turvallisissa olosuhteissa. 

Tärkeä osa vanhusten aktiivista elämää Pietarsaaressa ovat monipuoliset liikunta - ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä useat aktiiviset eläkeläisjärjestöt - ja yhdistykset. 

Olemme koonneet tälle sivulle linkkejä ikääntyville.


Pietarsaaren Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto valitaan kahdeksi vuodeksi. Kaupunginhallitus valitsee kaikkien kaupungin eläkeläis- ja veteraaniyhdistysten parista 10 jäsentä vanhusneuvostoon.
Vanhusneuvosto huolehtii ikäihmisten eduista kunnallisessa päätöksenteossa.
Vanhusneuvosto ottaa mielellään vastaan ehdotuksia ja aloitteita palvelun parantamiseksi.

Jäsenet 2015 - 2017

Pensionärsklubben Milstolpen r.f.
Beijar Leila

Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.
Bro Alli

Pensionärsklubben Haldoy r.f.
Lillkåll Stig

Willes pensionärsklubb r.f.
Irma Salimäki

Pietarsaarenseudun yhdistys r.y.
Tytti Aho

Stadsstyrelsens representant
Vikström Mona

Pensionärsgillet i Jakobstad r.f
Björk Torolf

Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y.
Leif Lindroos

Jaros pensionärer r.f
Nygård Bror

Pietarsaaren Eläkeläiset r.y.
Teppo Pirjo

Jakobstads Veteraner/Ordförande
Widjeskog Bertel

Soc.- och hälsovårdsverkets representant
Chef för äldreomsorgen
Pirjo Knif

Sekreterare

Pia-Maria Nygård, Ceniorcenter
pia-maria.nygard@jakobstad.fiWidgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)