Tekniset palvelut

Rune Hagström
Tekninen johtaja
Talonrakennuspäällikkö
Eivor Saviaro
Kanslisti
Petra Rosenqvist
Asiakaspalveluvastaava


Kaavoitusosasto

Pekka Elomaa
Asemakaava-arkkitehti
Ben Griep
Toimistoarkkitehti
Melinda Lundgren
vt. Toimistoarkkitehti

Sören Öhberg
Toimistoarkkitehti
Jyrki Karjalainen
SuunnitteluavustajaMittausosasto

Anders Blomqvist
Kaupungingeodeetti
Tommy Åbacka
Mittausteknikko
Pirjo Högstedt
Kiinteistörekisterinhoitaja
Ritva Palokangas
Kartoittaja
Tore Nylund
Mittausteknikko
Ossi Hattukangas
Mittamies


Sören Vikström
Kiinteistöteknikko
Roland Sundfors
Metsätalousinsinööri
Juha Gustafsson
Vuokratonttineuvoja
Viljam Knif
Mittausteknikko
Patrik Nyman
Paikkatietoinsinööri
Robert Kvist
Kartoittaja
Ann-Christine Krooks-Sundqvist
KartoittajaTilahallinto

Toimii vuokranantajana ja huolehtii siitä, että kaupungin eri hallintokunnilla on mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset toimitilat joko kaupungin omissa rakennuksissa tai vuokratiloissa.
Rakennuttaa, suunnittelee, isännöi ja pitää kunnossa kaupungin toimitilat ja rakennukset.

Leif Björkholm
Projekti-insinööri

Staffan Knif
Rakennuttajainsinööri

Sauli Tupeli
Isännöitsijä / tekniikkavastaava

Iita Ojala
Rakennuttajainsinööri

Harriet Pitkänen
Suunnitteluavustaja

Tarja Kujala
Osastosihteeri

Kunnallistekninen osasto

Harri Kotimäki
Kaupungininsinööri
Johan Enlund
Vastaava suunnitelija
Stefan Järndahl
Suunnittelija
Frank Bäcksholm
Rakennuttajainsinööri
Nicklas Gustafsson
Tiemestari
Jan-Ole Bäck
Kaupunginpuutarhuri
Benita Herrmans
Apul.kaup.puutarhuri

Marina Sundholm
Osastosihteeri
Magnus Brännbacka
Suunnittelija
Håkan Högberg
Kaivulupien ja tilapäisten liikennejärjestöiden valvoja
Hans-Erik Thel
Kunnossapitomestari
Suvi Kullström
Pysäköinnintarkastaja
Maarit Ylitalo
Pysäköinninvalvoja

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)