Kunnallistekninen osasto

Alkaen 1.1.2017 katujen ja yleisten alueiden, puistojen ja viheralueiden sekä urheilu- ja virkistysalueiden kunnossapitoa hoitaa Pietarsaaren Alerte Oy. Kunnallistekninen osasto tilaa työt katu- sekä puistoalueille ja liikuntatoimisto liikunta-alueille. Ensimmäisen sopimusvuoden aikana opimme, säädämme ja kehitämme palvelua yhdessä uuden yhtiön kanssa.

Kunnossapito ja palvelu jatkuu samalla kokeneella ja osaavalla henkilökunnalla kuten aiemminkin.

Prosesseihin ja päivittäisiin rutiineihin tulee varmaan muutoksia. Muutokset työllistävät meitä vielä vuonna 2017. Tulemme tarkistamaan www-sivumme ja yhteystietomme. Alussa on varminta, että otatte meihin yhteyttä sähköpostin kautta. Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jakobstad.fi

 

30.12.2016

Ystävällisin terveisin

Harri Kotimäki,
kaupungininsinööri

FrontOffice
1.2.2017 alkaen ainut asiakassisäänkäynti Tekniseen palvelukeskukseen on pääovi eli tilan "Front Office" kautta.
Ilmoittaudu vastaanottopisteellä.

Sisäpihalla sallitaan ainoastaan invapysäköinti.

_____ 

Kunnallistekninen osasto


1. huolehtii katujen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta,
2. huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta
3. huolehtii kaupungin puistojen, virkistysalueiden, puistometsien ja venesatamien hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta,
4. huolehtii kaupungin ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja uimarantojen suunnittelusta ja rakentamisen järjestämisestä
5. huolehtii geoteknisten selvitysten hankkimisesta
6. huolehtii maa-ainesten myynnistä
7. suorittaa tielautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelun ja toimeenpanon
8. huolehtii liikennesuunnittelusta
9. huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnan hallinnosta.
10. järjestää hylättyjen ajoneuvojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisen

 


Yhteystiedot

 

Harri Kotimäki
Kaupungininsinööri (kunnallisteknisen osaston hallinto)
tel. 044 785 1750

Johan Enlund
Vastaava suunnitelija (katujen suunnittelu sekä lupa-asiat)
tel. 044 785 1221

Stefan Järndahl
Suunnittelija (katujen suunnittelu)
tel. 044 785 1219

Magnus Brännbacka
Suunnittelija (katujen suunnittelu)
tel. 044 785 1203

Pirjo Korkeamäki
Piirtäjä (katurekisteri, Digiroad, kopionti)
tel. 044 786 3263


SMS-asiakaspalaute (katujen kunnossapito)
kirjoita tekstiviesti numeroon:
044 785 1227

Jan-Ole Bäck
Kaupunginpuutarhuri (viheralueet ja leikkipuistot)
 tel. 044 514 7282

Frank Bäcksholm
Rakennuttajainsinööri (katurakennushankkeet)
tel. 044 785 1998

Håkan Högberg
Kaivulupien ja tilapäisten liikennejärjestöiden valvoja
tel. 044 5587 246

Marina Sundholm
Osastosihteeri (venepaikat ja laskutus)
tel. 044 785 1593

 

Palaute katujen kunnossapidosta:

Lomakkeelle...

 

 


Ilmoitukset liikenneväylien vaurioista:

    • Työaikana: (ma-to kl. 07.00-16.00 ja  pe kl. 07.00-14.00)
      puhelin ja sms: 044 7851227

    • Muina aikoina:
      Puh. 044-7851 999
Widgetalue (Sisältö)

 

 

Widgetalue (Alhaalla)