P Maria Malm

Några (3st den 22.12 kl 11:20) kvar ...

Staden har 24 nya värmeplatser på Maria Malm tomten. Eluttaget kommer att kosta 30 €/månad. Vi förutsätter köpta årskort eller motsvarande månadskort för de månader som man vill ha tillgång till el. År 2016 hyr vi först åt dem som tar hela säsongen december-mars och ett årskort.
Vi har ett tidsprogram för koppling av värme. Det styrs också enligt utetemperatur.

Ajastus
Vain muutama lämmitystolppa jäljellä ...

Kaupungilla on 24 uutta lämpöpaikkaa Maria Malmin tontilla. Sähköliitäntä maksaa 30€/kuukausi. Edellytämme ostettua vuosikorttia tai vastaavaa kuukausikorttia niille kuukausille, jolloin halutaan käyttää sähköä. Vuonna 2016 vuokraamme ensiksi niille, jotka ottavat koko kauden joulukuu-maaliskuu ja vuosikortin.
Lämmitykselle on yksi aikaohjelma. Sitä ohjataan myös ulkolämpötilan mukaan.

Ajastus2

Preliminär reservering / Alustava varaus

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)