Tapahtumaluvat

Pietarsaaren kaupungin omistamilla yleisillä alueilla, kuten puistoissa tai katualueella järjestettäviin tapahtumiin tulee hakea lupaa kaupungin kunnallistekniseltä osastolta.

Luvanvaraisia tapahtumia ovat sellaiset ulkoilmatilaisuudet, kuten messut, urheilukilpailut, Jaakon päivät ja kulkueet, joiden aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Hakemus tulee lähettää osoitteeseen: kaivulupa@jakobstad.fi. 

Saatuaan päätöksen tapahtumaluvasta kunnallistekniseltä osastolta, tulee yleisötilaisuuden järjestäjän ilmoittaa tilaisuudesta kirjallisesti myös poliisille. Myös palokunnan on hyvä olla tietoinen tapahtumasta. 

Jotta tarvittavat luvat sekä kaupungin että poliisin puolelta ehditään myöntää, tulee hakijan jättää tapahtumalupahakemuksensa hyvissä ajoin eli vähintään yksi kuukausi ennen suunnitellun tapahtuman ajankohtaa. 

Yhteyshenkilö:  

Johan Enlund
Vastaava suunnitelija
katujen suunnittelu sekä lupa-asiat

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)