Asuminen ja ympäristö

Kaduilla tehtävät työt ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Kaduilla tehtävät työt 

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 14 a § edellyttä että työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille kadulla ja muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä. 

Kunnalla on käytössä yksi yhteinen lomake kadulla tehtävistä töistä ilmoittamiseen sekä niistä johtuvien tilapäisten liikennejärjestelyjen päätöksen hakemiseen. 

Ilmoituksen alaisia töitä ovat kaikki kadulla tapahtuvat työt kuten 

 • kaivutyöt
 • kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi
 • kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliitynnät
 • kadulle pystytettävät rakennustelineet
 • kadulta tapahtuvat nostot
 • kuormalavojen säilyttäminen kadulla
 • työmaakoppien säilyttäminen kadulla
 • kattolumien pudottaminen kadulle.

Kunnalla on käytössä yksi yhteinen lomake kadulla tehtävistä töistä ilmoittamiseen sekä niistä johtuvien tilapäisten liikennejärjestelyjen päätöksen hakemiseen.

Voit joko täyttää ja lähettää alla olevan sähköisen lomakkeen tai täyttää tulostettavan lomakkeen ja lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen kaivulupa@jakobstad.fi. Voit myös palauttaa tulostetun ja allekirjoitetun lomakkeen kunnallistekniselle osastolle. 

Muista putket sekä kaapelit. Kysymällä saat tietoa missä kaapelit sekä putket ovat sijoitettu.

Avaa sähköinen lomake

Avaa tulostettva hakulomake

 

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Päätöksen tilapäisten liikennejärjestelyjen suorittamiseksi antaa tieliikennelain ja asetuksen perusteella kunta.

Tilapäisten liikennejärjestelyjen päätös tarvitaan aina kadulla tehtävien töiden yhteydessä. Tällöin päätöstä haetaan samanaikaisesti ja samalla lomakkeella kuin ilmoitus kadulla tehtävästä työstä annetaan.

Katso lomakkeet yllä. 

Muita tilanteita, joissa tilapäisten liikennejärjestelyjen päätös tarvitaan, ovat erilaiset katutapahtumat (esim. konsertit, paraatit, yleisötilaisuudet ja urheilutapahtumat), elokuvien ja mainosten filmaamiset ja erikoiskuljetukset. Hakemus osoitetaan silloin myös kunnallistekniseen osastoon. Lausunnon jälkeen hakija voi anoa lupaa poliisilta. 

Lue lisää tapahtumaluvista täältä. 

 

Katso myös nämä:

 • Kaduilla tehtävät työt ja tilapäiset liikennejärjestelyt: alueet (katuluokat)
 • Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle: Ohjeet
 • Näin valitset kartan karttapalvelusta: INFO
 • Lisätietoa kaivuluvista: vastuu, takuu ja tiedottaminen 
 • Vastuu lumen ja jään pudottamisesta. Keskustan kattojen lumenpoisto, tilapäiset sulkemiset:Ohjeet.

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)