Kaivuluvat

Kaivulupa kuuluu niihin kaduilla tehtäviin töihin ja tilapäisiin liikennejärjestelyihin, josta on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain 14 a § mukaan tehtävä työstä vastaavan toimesta ilmoitus kaupungille. 

Kaivuluvasta tehdään hakemus hakulomakkeella. Voit joko täyttää sähköisen lomakkeen tai lähettää tulostettavan lomakkeen sähköpostisoitteseen: kaivulupa@pietarsaari.fi. 

Halutessasi voit myös tulostaa lomakkeen ja palauttaa sen allekirjoitettuna kunnallistekniselle osastolle. 

Avaa nettiomake

Avaa tulostettava lomake

  • Ohje hakemuksen täyttämiseen: pdf
  • Kaivulupamaksut: palveluhinnasto
  • Maksuihin liittyvät katuluokat: pdf

Vastuu

Kaivuluvan saaja vastaa kaikista niistä vahingoista, mitkä mahdollisesti aiheutuvat kaivannosta tai sen painumisesta kahden vuoden aikana em. hyväksymispäivästä lukien. Jos annetuista määräyksistä on poikettu kaivutyön teettäjä vastaa korjauksista vielä takuuajan jälkeenkin.

• Työssä noudatettava ohje töiden tekijälle: pdf
• Lyhyt versio ohjeesta töiden tekijälle: pdf

Tiedottaminen

Liikennettä haittaavasta äkillisestä työstä (vuoutoja, tihutyöt y.m.) on ilmoitettava heti:

  • Tiemestarille tai päivystävälle työnjohtajalle (työajan ulkopuolella, 044 7851 999)
  • Pelastuslaitoksen vuoromestarille sekä poliisille

Jokaisella työmaalla tulee olla työmaainfotaulu, josta käy ilmi vähintään työn toteuttajan ja työstä vastaavan yrityksen / henkilön yhteystiedot sekä työn kesto.
Työmaainfotaulu vaaditaan kaivutyön laajuudesta tai kestosta riippumatta.

Tarkastus ja takuu

Päällystys- ja viimeistelytöiden valmistuttua kaivutyön valvoja tarkastaa työkohteen.
Takuuajan laskeminen aloitetaan valvojan hyväksymispäivästä lähtien. Kaivutyön valvojan tai kadun kunnosta vastaavan tiemestarin ohjeita ja korjauskehotusta on välittömästi noudatettava.

Lisäätietoja kaivuluvista; Håkan Högberg, tel. 044-558 7246,  tai Johan Enlund, puh. 044-785 1221

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)