Puunkaatolupa

Puunkaatolupa on osa maisematyölupaa jota on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten puiden kaatoon tai muuhun tähän verrattavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella sekä alueilla, joilla kaavoitus on vireillä.

Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttava puiden kaataminen on luvanvaraista
1) asemakaava-alueella
2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto

 

Neuvoja pihapuiden kaatamisesta tai puunkaatoluvan tarpeesta voi ensisijaisesti pyytää kaupunginpuutarhurilta.

Täytä tiedot lomakkeelle ja lähetä hakemus: Lomake

Jan-Ole Bäck
Kaupunginpuutarhuri

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)