Ympäristönsuojelutoimisto

Ympäristönsuojelutoimisto toimii ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisena ja käsittelee asioita, jotka kuuluvat lautakunnan toimialueeseen kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-ainesten oton viranomaisena.

Ympäristönsuojelutoimisto käsittelee mm.

  • ympäristölupahakemuksia
  • tilapäisestä toiminnasta aiheutuvia meluilmoituksia
  • haja-asutusseudun jätevesien käsittelystä aiheutuvia kysymyksiä
  • ympäristöön kohdistuvien toimintojen tarkastuksia
  • ympäristön tilan ja ilman laadun valvontaa
  • roskaamiseen ja muuhun ympäristön kohdistuvien häiriöiden valituksia
  • ympäristökysymysten tiedottamista ja valistusta

Ympäristönsuojelutoimisto on myös aktiivisesti paneutunut kestävää kehitystä, ilmasto- ja energiakysymyksiä sekä luonnonsuojelua koskeviin asioihin.


Postiosoite:
PL 87
68601 PIETARSAARI

Toimisto sijaitsee kaupungintalossa,
Strengberginkatu 1,
pohjoissiiven toinen kerros;
oma sisäänkäynti sisäpihan kautta.

Yhteystiedot:

Puhelin: (06) 7863 111
Faksi: (06) 7863 216
e-posti: etunimi.sukunimi@pietarsaari.fi
ymparisto@pietarsaari.fi


Ympäristönsuojelutoimistossa työskentelevät:

Sofia Zittra-Bärsund
V.t. ympäristönsuojelupäällikkö
Toimii Ympäristönsuojelupäällikkö Elinor Slotten sijaisena 24.10.2016 - 29.9.2017

DSCF1022
Elinor Slotte
Ympäristönsuojelupäällikkö

WP 20150608 003
Ulla Lundell-Muittari
Ympäristötarkastaja

DSCF1028
Esa Koskela
Ympäristösuunnittelija 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)