Henkilöstötoimisto

Pietarsaaren kaupungilla on on noin 2882 henkilöä palveluksessaan joilla on vähintään 10 % :n työsuhde kokopäivätoimisuudesta. Muutettuna henkilötyövuosiksi määrä on yhteensä 2365. Vuoden 2014 aikana maksettiin 88,8 miljoonaa euroa palkkoina ja palkkioina. Eritellympi tilasto ja selvitys henkilöstöpolitiikasta löytyy kaupungin henkilöstöraportista.

Henkilöstötoimiston läheisyydessä sijaitsee sairauskassa Ebba joka toimii jäsenten omana sairausvakuutusinstanssina.

Kaikki kaupungin työntekijät kuuluvat automaattisesti kaupungin henkilöstöyhdistykseen joka työnantajan taloudellisella tuella järjestää vapaa-ajantoimintaa henkilökunnalle.

Henkilöstötoimisto vastaa kaupungin henkilöstöhallinnosta, työsuojelusta, työllistämistoiminnasta ja palkanlaskennasta.Henkilöstötoimisto toimii kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kansliana ja hoitaa siten henkilöstöjaoston valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä.Henkilöstötoimisto on jaettu kahteen osastoon, hallinnolliseen osastoon ja palkkaosastoon.


Käyntiosoite

Strengberginkatu 1
68600 PietarsaariEva-Maria Emet
Henkilöstöjohtaja
Ulla-Britt Manninen
Johtava palkkasihteeriRita Forsbacka
Hallinnon sihteeri
Birgitta Blomqvist
Työsuojelupäällikkö 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)