Läroplan inom den grundläggande svenskspråkiga utbildningen

laroplan.pdf   (3.2M) laroplan_innehall.pdf   (88K)

Nya kompletterande läroplanen för den grundläggande utbildningen

laroplan_2011.pdf   (720K)

Skolarbetsdagar för läsåret 2015-2016

arbetsdagar_1516.pdf   (64K)