Pietarsaaren lukio

Koulukatu 20

68600 PIETARSAARI
Puh: 06 - 786 3294
Fax: 06 -723 3295


>> Kotisivulle
<

Hallinto

Hannu Sulkakoski, rehtori
786 3333,  044 785 1333
hannu.sulkakoskipietarsaari.fi
Marjut Sulkakoski, vararehtori
786 3483  
marjut.sulkakoskipietarsaari.fi
Heimo Martikainen, opettaja
786 3483  044 785 1483
heimo.martikainenpietarsaari.fi
Vuokko Korpi, koulusihteeri
786 3557, 786 3294  
vuokko.korpipietarsaari.fi

Aloittavat (55 oppilasta)

Teija Kauppinen Englanti
Tiina Stara Äidinkieli, ilmaisutaito

Jatkavat (37 oppilasta)

Timo Lehto Matematiikka, fysiikka, kemia, atk
Anna-Maija Lyyra Biologia, maantieto, terveystieto

Päättävät (30 oppilasta)

Tytti Lehtola Ruotsi
Marjut Sulkakoski Matematiikka, kemia

Muut opettajat

Johannes Ahlvik Musiikki
Harri Alaräisänen Ruotsi, elämänkatsomustieto, vv
Tuija Hiltunen Venäjä
Pirjo Jylhänlahti Kuvataide
Jari Lappalainen Liikunta, terveystieto
Heimo Martikainen Historia, yhteiskuntaoppi, oppilaanohjaus
Elina Sandell Liikunta, terveystieto
Marja Seppälä Uskonto, psykologia, filosofia

Henkilökunta

Andreas Käld Huoltomies
Jaana Lundqvist Terveydenhoitaja
Iina-Kaisa Rasmus Koulukuraattori
Taina Uusitupa Ravitsemistyöntekijä