Pietarsaaren satama -liikelaitos

Pietarsaaren satama on tehokas vienti- ja tuontisatama. Vuotuisen tavaravirran kokoluokka on 2 miljoonaa tonnia. Satama on erikoistunut puunjalostusteollisuuteen ja biomassapohjaiseen energiatuotantoon liittyvien tavaroiden käsittelyyn. Satamassa käsitellään myös kemikaaleja, sementtiä ja kappaletavaraa.

Elokuussa 2011 aloitettiin väylän ja satama-altaan syventämiseen tähtäävä ruoppaushanke. Kun hake päättyy vuonna 2013, on Pietarsaaren sataman kulkusyvyys 11 metriä sataman syvälaituriin, nk. Laukonlaituriin. Tuo tarkoittaa sitä, että satama pystyy palvelemaan huomattavasti suurempaa tonnistoa. Tällä hetkellä kulkusyvyys on 9 metriä. Laukonlaiturin pituus on viimeisimmän, vuonna 2009 valmistuneen pidennyksen jälkeen yhteensä 503 metriä.

Pietarsaaren satamassa toimii satamaoperaattorina Oy Botnia Shipping. Botnia Shippingin palvelukonseptiin kuuluu sekä ahtaustoimintaa että tavarankäsittelyä varastopalveluna, huolintana ja laivanselvityksenä.


Satamajohtaja Kristian Hällis
+ 358 44 354 5689

Tekninen päällikkö Nina Kujala
+358 44 785 1680
Sataman kotisivu: portofjakobstad.fi