Lapset ja koulutus

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Pietarsaaren sivistystoimi järjestää yhdessä seurakuntien kanssa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lukuvuonna 201
7-2018. Toiminta on tarkoitettu kaikille vuosiluokkien 1-2 oppilaille sekä kaikille erityisopetuksen (1-9) oppilaille. Toimintaa järjestetään koulupäivinä ja toiminta alkaa 14.8.2017.

Pietarsaaren päivähoito- ja koulutuslautakunta on vahvistanut 17.2.2016, § 17, toiminnasta perittävät maksut seuraavasti:

kun toiminnan tarve jokaisena viikon päivänä on korkeintaan kolme (3) tuntia / päivä, on maksu 80 € / kuukausikun toiminnan tarve ylittää yhtenäkin päivänä viikossa kolme (3) tuntia, mutta ei neljää (4) tuntia / päivä, on maksu 100 € / kuukausi jakun toiminnan tarve ylittää yhtenäkin päivänä viikossa neljä (4) tuntia / päivä, on maksu 120 € / kuukausi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu peritään paikasta ja vahvistetaan huoltajien ilmoittaman ajan mukaan. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Toiminta koulussa alkaa klo 6.30 ja kestää siihen saakka kunnes koulupäivä alkaa. Iltapäivän toiminta alkaa koulun päättymisen jälkeen ja kestää klo 16.30 saakka.

Hallintoon (esim. maksut) liittyvissä asioissa vastuu on päivähoito- koulutusvirastossa.

Lisätietoja antavat: 

IMG 2754 Juha Paasimaki
Juha Paasimäki
Koulutoimenjohtaja


Annika Vornanen
Aamu- ja iltapäivähoidon laskutusHakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan

 Hakemuslomake 2016-2017

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)