Kyrkostrands-Jungmans skola 0-9


Skolas kontaktupgifter

Bagarnäsvägen 32
68600 JAKOBSTAD

kansli: 06 786 3605
personalrum: 06 786 3604
fax: 06 723 3473
kyrkostrands-jungmans.skola@jakobstad.fi

Kanslitid:
må & ti kl. 8-16

Morgonverksamhet i Gula huset

Bagarnäsvägen 32
68600 JAKOBSTAD

tfn. 044 784 4171

Morgon och eftermiddagsverksamhet, Specialklassundervisning
tfn. 044 785 1335


Kyrkostrands-Jungmans skola är en skola som fungerar dels som närskola för elever i Kyrkostrandsområdet (åk 0-5) och dels som specialskola för hela regionen (åk 0-9).

I specialklasserna ges stöd för språk, kommunikation, motorik. I flera av klasserna används också strukturerad undervisning. Skolan fungerar i nya, anpassade utrymmen.

I skolans regi ordnas förutom morgonverksamhet för årskurserna 1 och 2 också heldagsvård för förskolans elever. Skolan erbjuder också morgon- och eftermiddagsvård för eleverna i specialklasserna. Även lov- och sommarvård ordnas.

Tel. 044-7851341

Kotisivut

DSC 41


Administration

Ida Kronholm
rektor
06 786 3539, 044 785 1356
ida.kronholm@edu.jakobstad.fi

Eva Smeds
vicerektor
06 786 3604
eva.smeds@edu.jakobstad.fi

Gunilla Finström
skolsekreterare
06 786 3605
gunilla.finstrom@edu.jakobstad.fi


Förskolan (35 elever)

Gunilla Hiltunen
förskollärare

Carin Wahlström
förskollärare

Annika Sandelin
förskollärare

Terese Krokvik
barnskötare

Ida Löw
ansvarig för eftermiddagsvården

 


Lärare

Sonja Finell
lärare åk 1a (15 elever)

Nina Södergård
lärare åk 1b (16 elever)

Maria Hemgård-Nylund
lärare åk 2a (12 elever)

Åsa Finnäs
lärare åk 2b (12 elever)

Malin Jansson-Yli-Pelkola
lärare åk 3a (17 elever)

Christina Rönnberg-Forslund
lärare åk 3b (19 elever)

Joakim Häggblom
lärare åk 4a (12 elever)

Patrik Kulla
lärare åk 4b (15 elever)

Eva Smeds
lärare åk 5a (18 elever)

Mika Lehtinen
lärare åk 5b (17 elever)

Annika Björk
speciallärare

Maj-Gun Eriksson
lärare, Lila Klassen

Catarina Sjöblom
lärare, Indigo Klassen

Marina Stenlund
lärare, Gråa klassen

Carola Segervall
lärare, Blåa klassen

Monika Forsbacka
lärare, Bruna klassen

Barbro Spiken
lärare, Röda klassen

Kristina Lind
lärare, Rosa klassen

Susann Ljungberg
lärare, Gula klassen

Anne Ström
lärare, Gröna Klassen

Nina Strömsnäs
lärare, Orange Klassen


Skolgångsbiträden

Maria Gäddnäs
skolgångsbiträde

Tellervo Lunabba
skolgångsbiträde

Kristian Wikman
skolgångsbiträde

Carina Willman
skolgångsbiträde

Nina Sjöholm
skolgångsbiträde

Maria Ahlgren
skolgångsbiträde

Susanna Brännbacka
skolgångsbiträde

Charlotta Holmström
skolgångsbiträde

Maria Kranck
koordinator för Jungmans eftermiddagsvård, skolgångsbiträde

Anna Snåre-Nyman
skolgångsbiträde

Nina Strengell
skolgångsbiträde

Christoffer Strömsnäs
skolgångsbiträde

Camilla Vikström
skolgångsbiträde

Hanna Sundqvist
skolgångsbiträde

Janiina Ahlgren
skolgångsbiträde

Jessica Bonds
skolgångsbiträde

Karolina Peltola
skolgångsbiträde

Marcela Grannas
skolgångsbiträde

Sandra Bäcksholm
skolgångsbiträde

Stina Sandqvist
skolgångsbiträde


Övrig personal

Anna Backlund
vik. kurator

Eivor Käld
skolköket

Ann Olin
kökshjälp

Marika Jylhä-Nordling
skolköket

Marita Sjöblom
städare

Minna Jehkonen
städare

Rainer Nyman
fastighetsskötare

 

Personalens e-postadresser har ändrat 1.12 2015. De nya adresserna har formatet fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)