Lagmans skola 0-5


Adress

Lagmansgatan 2
68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter

+358 (0)6-7863488 (Kansli)
+358 (0)6-7863489 (Lärarrum)

lagmans.skola@jakobstad.fi
Kanslitid: ons


Lagmans skola finns centralt belägen i Jakobstad. Skolbyggnaden blev klar år 1910 och grundrenoverades för ca 20 år sedan. Idag har vi en välfungerande fastighet och vår skolgård har genom projektet "Stans bästa skolgård" förvandlats till en ny pedagogisk lärmiljö till glädje för både elever, föräldrar, personal och andra besökare. Lagmans skolgård har fått mycket uppmärksamhet, både i Jakobstad och nationellt.

Många är de jakobstadsbor som under 100 år gått i Lagmans skola. I vår skola finns idag 176 barn; förskolan har 26 barn och i åk 1-5 finns 150 elever. Vi har morgonvård/verksamhet för förskolan och åk 1-2 och eftermiddagsvård för förskolebarnen. Eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2 finns i Folkhälsans eftis i Östanlid.
Då det gäller undervisningen erbjuder vi en trygg och stimulerande pedagogisk lärmiljö där barnens individuella behov och olika sätt att lära sig beaktas. Vi vill att eleverna ska ges möjlighet till en personlig och mångsidig utveckling. Lagmans är en mångkulturell skola med elever som talar över 17 olika hemspråk.

Eftermiddagsvård för förskolan: Tel 044-7851489

Hemsidor

962


Administration

Catharina Lunabba-Domars
rektor
tel. (06) 786 3488, 044 785 1490
catharina.lunabba-domars@edu.jakobstad.fi

Carola Nylund
skolsekreterare
tel. tisdag- onsdag (06) 7863488
carola.nylund@edu.jakobstad.fi


Förskola

Britt-Louise Kyheröinen
förskollärare

Michael Parkkinen
förskollärare

Johanna Åkerlund
barnträdgårdslärare i eftermiddagsvården

Nina Snellman
barnskötare


Lärare

Eva Thylin
lärare åk 1A (17 elever)

Carina Back
lärare åk 1B (20 elever)

Jeanette Lindholm-Palojärvi
lärare åk 2 (20 elever)

Maria Nordman
lärare, åk 3A (15 elever)

Anita Långbacka
lärare åk 3B (17 elever)

Monika Nyman
lärare åk 4A (17 elever)

Magnus Fors
lärare åk 4B (11 elever)

Niklas Widjeskog
lärare åk 5A (18 elever)

Jenny Ek
lärare åk 5B (15 elever)

Ann-Charlotte Forsbacka
timlärare

Anna Öhman-Ahlsved
timlärare i musik

Annika Envik
speciallärare

Pia Nyman
speciallärare

Abdullahi Abdullahi
hemspråkslärare (somaliska)

Ngan Le Mong Kim
hemspråkslärare (vietnamesiska)

Saqip Shkreta
hemspråkslärare (albanska)

Ebrahim Saberi
hemspråkslärare (persiska)


Övrig personal

Anna Backlund
vik. kurator


Gunnel Boström
hälsovårdare

Heidi Ena
skolgångsbiträde/mornisledare

Anette Smedlund
skolgångsbiträde

Sofie Södö
bespisningschef

Juha Pellinen
kökshjälp

Jonne Isomaa
fastighetsskötare

Christina Noon
städpersonal

Personalens e-postadresser har ändrat 1.12 2015. De nya adresserna har formatet fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)