Språkbadsskolan 0-6


Adress

Ebba Brahe esplanaden 15
68600 JAKOBSTAD

Kanslitid:
måndagar, tisdagar och torsdagar
Tfn: 06 786 3357

Kontaktuppgifter

tfn. 06 786 3496
fax 06 723 1503
sprakbadsskolan@jakobstad.fi


Tillsammans mot en funktionell tvåspråkighet

Språkbadsundervisningen inleddes i Jakobstad hösten 1992. Jakobstad är den enda staden i Finland som ordnar språkbadsundervisning på de båda inhemska språken, dvs finska och svenska.

Språkbadet börjar i daghemmet det år barnet fyller 5 år och fortsätter hela grundutbildningen.

Språkbadsskolan med en egen rektor och en egen administration startades 2003. Hittills har skolan verkat i flera olika skolfastigheter, men fr.o.m 01.08.2006 fungerar skolan som helhet i samma fastighet.

I Språkbadsskolan finns svenskspråkiga klasser i åk F-6 och finskspråkiga klasser i åk F-6. De svenskspråkiga språkbadsklasserna 7-9 hör till Oxhamns skola och de finskspråkiga språkbadsklasserna 7-9 till Etelänummi skola.


Administration

Kristiina Hellstrand
rektor
06 786 3495, 050 468 9194
kristiina.hellstrand@edu.jakobstad.fi

Gun Höglund
biträdande rektor
06 786 3496
gun.hoglund@edu.jakobstad.fi

Carola Nylund
skolsekreterare, sb
06 7863357 (torsdag)
carola.nylund@edu.jakobstad.fi

Johanna Nyholm
skolsekreterare, kk
06 7863357 (måndag, tisdag)
johanna.nyholm@edu.jakobstad.fi


Förskola

Irmeli Andreijeff
förskollärare Sb

Niina Ranta-Nieminen
förskollärare

Ann-Mari Stenhäll
förskollärare Sb

Pia Salonen
förskollärare Sb

Karin Forss
förskollärare Kk

Ulla-Britt Brännbacka
förskollärare Kk

Sarah Goodwin
barnskötare

 


Förskolans dagvård  

Madeleine Ahlvik
barnträdgårdslärare

Stina Nyman
barnträdgårdslärare

Paula Koivu
barnskötare

Tel. 044-7851469


Lärare

Maarit Grönholm
lärare 1Sb (25 elever)

Stina Ehrström
lärare 1Kk (19 elever)

Kirsi Koski
lärare 2Sb A (25 elever)

Sanna Viitala
lärare 2Sb B (25 elever)

Eva Brunell
lärare 2Kk (22 elever)

Kati Peltola-Vikström
lärare 3Sb A (25 elever)

Emilia Finnilä- Paananen
3Sb B (25 elever)

Gun Höglund
3Kk (10 elever)

Sirkku Nurminen
4Sb (25 elever)

Sanna Slotte
4Kk (15 elever)

Jaana Huurtela
5Sb (25 elever)

Johanna Sjölund
5Kk (16 elever)

Katri Lindholm
6Sb (23 elever)

Linn Edén
6Kk (13 elever)

Britt-Marie Fellman
speciallärare

Mira Tallgård
speciallärare

Kaj Lindell
timlärare

Merja Wargh
timlärare

Victoria Asplund
timlärare

Marika Hakola
skolgångsbiträde

Sinikka Sjöblad
barnskötare

Minna Uusitalo
barnskötare

Kati Uusitalo
barnskötare


Personal

Raija Kotimäki
kurator, kk

Maria Östman
kurator,sb

Anu Sipinen
hälsovårdare

Carola Finnäs
hälsovårdare

Marika Klemets
skolgångsbiträde

Minna Suhonen
skolgångsbiträde

Pasi Koskinen
fastighetsskötare

Marianne Hästbacka
städare

Sol-Britt Wärnman
kökspersonal

Jaana Nevala
kökspersonal

 

Personalens e-postadresser har ändrat 1.12 2015. De nya adresserna har formatet fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)