Vestersundsby skola 0-5


Adress 

Skolvägen 32
68620 JAKOBSTAD

Kanslitid: tisdag

Kontaktuppgifter

Lärarrum: 06 786 3405
Kansli: 06 786 3343

vestersundsby.skola@jakobstad.fi


Vestersundsby skola är belägen i den västra delen av staden på Skolvägen 32. Skolan består av tre byggnader, vilka är byggda 1913, 1933 och 1983. Skolan ligger i en lantlig svensk stadsdel i Jakobstad, där svenska är majoritetsspråket.

Inloggning till Wilma: https://jakobstad.starsoft.fi/

DSC 16

 


Administration

Johan Nygård
rektor
06 786 3343 044-785 1343
johan.nygard@edu.jakobstad.fi

Ingela Wikman
vicerektor
06 786 3405
ingela.wikman@edu.jakobstad.fi

Beatrice Rundell
skolsekreterare
beatrice.rundell@edu.jakobstad.fi


Förskola

Anne Lehtinen
förskollärare

Siw Leander-Nygård
barnträdgårdslärare i efterm. vården

Ulla-Maj Björkskog
barnskötare

Eftermiddagsverksamhet: Tel: 044-7851500


Lärare

Leena Peltoniemi
lärare, åk 1 (20 elever)

Maria Stenberg
lärare, åk 2 (18 elever)

Kari Björn
lärare, åk 3 (24 elever)

Mathias Forsblom
lärare, åk 4 (22 elever)

Siv Martelin
lärare, åk 5A (15 elever)

Linda Björkskog
lärare, åk 5B (15 elever)

Ingela Wikman
timlärare, vicerektor

Eva Sjöholm
speciallärare


Personal

Anna Backlund
vik. kurator

Carola Finnäs
hälsovårdare

Lisa Löfs
skolgångsbiträde

Mikaela Strand
skolgångsbiträde

Ingalill Grankulla
bespisningschef

Susanne Järvinen
städare

Ville Lapinkorpi
fastighetsskötare

 

Personalens e-postadresser har ändrat 1.12 2015. De nya adresserna har formatet fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)