Lapset ja koulutus

Varhaiskasvatussuunnitelman kysely 2017

Huoltaja – osallistu seudullisen
varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen!

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015 ja näin ollen kumottiin aikaisempi laki lasten
päivähoidosta. Opetushallitus on vahvistanut uudet kansalliset varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet uuden lainsäädännön mukaisesti. Kaikkien kuntien on laadittava omat
varhaiskasvatussuunnitelmat, kansallisten perusteiden toimiessa lähtökohtana. Uudet suunnitelmat
otetaan käyttöön 1.8.2017.

Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersöre ovat valinneet yhteistyön
varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja kunnat laativat yhteisen seudullisen suunnitelman.
Yhteistyön tavoitteena on edistää yhdenvertaista, korkealaatuista varhaiskasvatusta koko seudulla.

On tärkeää, että huoltajat saavat osallistua seudullisen suunnitelman laatimiseen. Kansalliset
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat sitovia, mutta näiden lisäksi voimme
suunnitelmassamme huolehtia siitä, että saamme mukaan seudulliset erityispiirteet ja täydennämme
kansallisia perusteita asioilla, jotka ovat mielestämme tärkeitä seudullamme.

Olemme laatineet nettipohjaisen kyselylomakkeen, johon pääsette huoltajan ominaisuudessa
vastaamaan muutamaan kysymykseen. Toivomme, että mahdollisimman moni kertoo
mielipiteensä, jotta saamme hyvän kuvan asioista, joita huoltajat arvostavat varhaiskasvatuksessa.
Teidän avullamme luomme tarkoituksenmukaisen varhaiskasvatussuunnitelman, joka käyttöön
otettaessa vaikuttaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten mielekkään hoidon luomiseen!

Vastaukset kootaan nimettöminä ja voitte vastata kyselyyn 5.2.2017 saakka. Jos haluatte tutustua
kansallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, ne löytyvät kokonaisuudessaan
Opetushallituksen nettisivuilta:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/perusteet

Huoltajille suunnattu seudullinen kyselylomake löytyy seuraavasta osoitteesta:
http://www.webropolsurveys.com/vasu17.net

Salasana saadaan päiväkodeista tai Päikyn kautta.

Lämmin KIITOS siitä, että jaatte ajatuksianne ja mielipiteitänne!


Pietarsaaren, Kruunupyyn, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören varhaiskasvatus

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)