Enintään 10 hengen kokoontumiset sallittuja huhtikuussa

30.03.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueella voidaan kuitenkin sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kymmenen (10) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 1.4.-30.4.2021.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)