Kaupunki- ja seutukehittämistä koskeva seminaari ja workshop Campus Allegrossa 7.11.

07.11.2019

Tervetuloa inspiroivaan iltapäivään ja iltaan pohtimaan, miten voimme yhdessä kehittää Pie­tar­saar­ta ja seutuamme – muun muassa peliteollisuuden avulla!

Ammattikorkeakoulu Novian tutkimus- ja kehittämisosasto ja Pietarsaaren kaupunki jär­jestävät 7.11. yhteisen tapahtuman Campus Allegrossa (Kauppiaankatu 10) Pietarsaaressa. Meitä yhdistää kiinnostus Pietarsaaren ja seudun tulevaisuuteen, vuo­ropuheluun sekä yhteistyön ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen tarjoamiin mah­dol­lisuuksiin.

Klo 12–20 Pietarsaaren kaupunki järjestää aulassa Pietarsaaren keskustan ke­hit­tä­mis­tä koskevan workshopin. Klo 13–15 ammattikorkeakoulu Novia järjestää Schau­man­salissa seutukehitysseminaarin, jonka aiheena ovat peliteollisuuden myönteiset vai­kutukset yhteiskuntaan.

– Pietarsaaren keskustan kehittäminen on kaikkien edun mukaista, ja haluamme saa­da mahdollisimman monet mukaan siihen. Tämä on yksi useista work­shopeista, joita kaupunki aikoo järjestää. Haluamme kuulla ja kerätä Cam­puksessa päivän aikana käyvien näkemyksiä tarjoamalla informatiivisen, moni­­puolisen ja leikkisän workshopin, sanoo asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg.

Seminaariin osallistuvat Michael Stenmark, Project Manager – Goodbye Kansas Labs, Linn-Marie Edlund, peliteollisuuden tasa-arvoasiantuntija (Goodbye Kansas Labs) ja Tobias Björkskog, QvarkCon-tapahtuman projektijohtaja ja järjestäjä.

Ammattikorkeakoulu Novian koulutusvastaava ja seminaarin moderaattorina toimiva Emma Westerlund siteeraa Stenmarkia, joka kutsuu peliteollisuutta maailman suurimmaksi mediateollisuuden alaksi, suuremmaksi kuin elokuva ja musiikki yhteensä.

– Seudut joilla on pelialan klustereita, ovat hyvässä kasvussa. Pe­li­teol­lisuudessa on siis kyse paljon muustakin kuin siitä, mihin se tavallisesti yhdistetään. Kyse on verotuloista, kehityksestä, lahjakkuuksien hou­kut­te­lus­ta ja kasvattamisesta, seudun vetovoimaisuuden parantamisesta, kii­n­nos­ta­vien kumppanuuksien luomisesta ja myönteisistä oheisvaikutuksista ym­pä­röi­vään yhteiskuntaan. Muiden seutujen inspiroivien esimerkkien avulla haluamme he­rä­tellä keskustelua siitä, miten Pietarsaaren seutua voitaisiin kehittää pe­li­teol­li­suu­den kautta, Westerlund sanoo.

Tapahtuma järjestetään Campus Allegrossa 7.-9.11. pidettävän QvarkConin yhteydessä. QvarkCon on toistuva pelitapahtuma, johon on muun muassa kutsuttu pe­liteollisuuden asiantuntijoita kertomaan käyttäjäystävällisyydestä (UX/user experience).

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Se on suunnattu erityisesti Pietarsaaren seu­dun päättäjille, seutukehittäjille, elinkeinoelämän edustajille, paikallisille yrittäjille, kiin­teistönomistajille, yhdistyksille ja oppilaitoksille. Myös kaupungin yläkoulujen, lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten oppilaat kutsutaan.

Täältä saat lisätietoa liikenne- ja ympäristösuunnitelman päivityksestä.

Lisätiedot:
Sören Öhberg, Pietarsaaren kaupungin asemakaava-arkkitehti, 044 785 1633, soren.ohberg@pietarsaari.fi
Emma Westerlund, ammattikorkeakoulu Novian koulutusvastaava, 044 780 5876, emma.westerlund@novia.fi

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)