Liikennejärjestelyt Kielikylpykoulun, Oxhamnin ja Rådmanin koulujen lähellä, syksy 2020

31.07.2020

Kunnallistekninen osasto on suunnitellut, miten järjestää mahdollisimman turvallinen ja samalla myös sujuva koululiikenne Paul Hallvarinkadulle ja Pietarinpuistikolle. Tämä ratkaisu on luonteeltaan tilapäinen ja liittyy Rådmanin koulun ensimmäiseen rakennusvaiheeseen (läntinen osa).

Vasta Rådmanin koulun toisen rakennusvaiheen jälkeen on ajateltu tehtäväksi Paul Hallvarin kadun saneeraus. Sen katusuunnitelma on vielä luonnosvaiheessa. Kadun liikennetilaa tullaan vielä järjestämään uudelleen.

Jo toteutettuja katujärjestelyjä ovat Lastenkujan muutos kevyen liikenteen reitiksi, Välkky-opasteet Pietarinpuistikon suojatielle ja Pietarinpuisikon kaistajärjestelyt.
Tulossa on vielä korotettu suojatie koululta tulevan kävelytien jatkeena Paul Hallvarinkadun yli. Töyssystä on tarkoitus tehdä sellainen, että sitä ei kannata ylittää vauhdilla. Kadulla tulee edelleen olemaan alhainen nopeusrajoitus. Sen kautta ei kannata ajaa läpi, ellei ole asiaa kiinteistöille. Näin muodostuu turvallinen kulkuväylä kadun pohjoispuolen jalkakäytävän kautta.

Tilapäisiä ratkaisuja Rådmanin koululle ovat mm. uusi oppilaiden kulkuväylä vanhan Oxhamnin takaa ja rakennustyömaan ohi. Henkilökunnan pysäköinnissä on myös joitakin muutoksia.
Samoin tehdään kielikylpykoululle tilapäinen kulkuväylä niitä varten, jotka saapuvat jäähallin pysäköintialueelta.

Linja-autopysäkit ovat molemmille kouluille yhteisiä ja ne keskitetään kahteen paikkaan: vanhan kielikylpykoulun kohdalle Paul Hallvarinkadulla ja Pietarinpuistikolle Paul Hallvarin kadun risteyksen pohjoispuolelle (tilaelementtien kohdalla).
Kadunsuuntainen pysäköinti Kielikylpykoulun kohdalla Pietarinpuistikolla on tarkoitettu jättö- ja noutoliikenteeseen henkilöautoilla. Kielikylpykoulun tontilla oleva korotetun suojatien itäpuolella oleva pysäköintialue on tarkoitettu esikoulun jättö- ja noutoliikenteelle. Henkilökunta käyttää sitä puoliskoa, joka on lähempänä Pietarinpuistikkoa.

Paul Hallvarinkadun pohjoispuolella voi pysähtyä mutta ei pysäköidä. Pysähtyminen kielletään koko Paul Hallvarin kadun koko eteläreunalla, jossa nykyään ei myöskään ole minkäänlaista jalkakäytävää.

 

Liite Rådmans
Liite Kielikylpykoulu

 

31.7.2020
Kaupungininsinööri

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)