Millainen kulttuuritarjonta kiinnostaa? Osallistu kyselyyn

22.11.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseen liittyvän avoimen kyselyn. Kyselyssä kysytään, millainen kulttuuritarjonta kuntalaisia ja kulttuurituottajia kiinnostaa ja miten sen voisi järjestää.

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä. Lisäksi yhtenä tavoitteena on, että kuntien kulttuuritoiminta olisi mahdollisimman hyvin kaikkien väestöryhmien saatavilla ja saavutettavissa. Laissa ja sen perusteluissa tuodaan esiin asukkaiden osallistuminen.

Lain uudistamisella halutaan parantaa kunnan eri toimialojen yhteistyötä kulttuuritoiminnan edistämisessä. Yhteistyön tavoitteena on lisätä kuntien kulttuuritoiminnan vaikuttavuutta.

Lakiesityksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää hakemuksesta kunnalle tai muulle toimijalle valtakunnallisesti tai alueellisesti toteutettavan kehittämistehtävän. Kehittämistehtävän tavoitteena on tukea myös niitä kuntia, joilla on vähän voimavaroja toteuttaa uudistettavan lain tavoitteita ja tehtäviä.

Mukaan kyselyyn ovat tervetulleita kaikenlaiset näkemykset ja kaikki asiasta kiinnostuneet. Kyselyn osallistumislinkkiä saa välittää eteenpäin. Kyselyyn toivotaan vastaajiksi myös niitä kuntalaisia, jotka käyttävät kulttuuripalveluita vähän tai eivät lainkaan.

Kysely on avoinna 16.11.–9.12.2018, tässä linkissä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)