Osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmän kehittäminen

29.06.2021

JULKISTAMME HAETTAVAKSI MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TYÖHÖNVALMENTAJANA, TYÖKYVYN TUKI FRAMÅT ETEENPÄIN

 

Osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmän kehittäminen Luodon, Pedersören, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn kunnissa

Hanke toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana. Hanke on osa valtakunnallista työkykyohjelmaa, jonka sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019-2023.

Hankkeen kohderyhmänä ovat osatyökykyiset työttömät ja pitkäaikaistyöttömät työikäiset. Tavoitteena on oppia tunnistamaan osatyökykyisten työttömien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet nykyistä aiemmin ja edistää työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä sekä yhteiskunnallista osallisuutta.

Hankkeen aikana kehitetään palveluprosesseja jotta varmistetaan yhteensovitetut, oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset palvelut. Hankkeen aikana muodostetaan moniammatillinen työkykyä tukeva palveluverkosto. Hankkeen aikana valmistellaan ja otetaan käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä.

 

Työkykyohjelman tarkoitus

- lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta

- luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti

- kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi

- tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi

 

Työkykyohjelman toimenpidekokonaisuudet

- työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

- tunnistaa sosiaali- ja terveyskeskuksessa työttömien asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeet

- rakentaa asiakkaiden tarpeisiin vastaava työkyvyn tuen palvelukokonaisuus

- varmistaa yksilölliset palvelupolut ja palvelujen saanti

- vahvistaa ammattilaisten työkyvyn tuen osaamista

 

Tuetun työllistymisen menetelmät

- vahvistaa ja selkeyttää työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua

- ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus ja arvioida sen toimeenpanoa, soveltuvuutta ja vaikuttavuutta

- vahvistaa ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmien osaamista

 

Hanketta hallinnoi Pietarsaaren kaupunki ja hanketyö toteutetaan Pietarsaaren lisäksi Larsmossa, Pedersöressä ja Uudessakaarlepyyssä. Hankkeen yhteistyötahot ovat TE-toimisto ja KELA. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja Terveysministeriö (STM), koordinoinnista vastaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL), ja Työterveyslaitos (TTL) vastaa ammattilaisten työkyvyn tuen osaamisen vahvistamisesta ja tutkimustyöstä.


Kelpoisuusvaatimuksena soveltuva AMK-tutkinto tai soveltuva ammatillinen tutkinto. Työhön vaaditaan riittävää työkokemusta alasta sekä soveltuvuutta tehtävään. Kielivaatimuksena hyvä taito toisen kotimaisen kielen käytössä, joka ei ole hakijan äidinkieli. Tehtävä edellyttää hyvää organisaatiokykyä, itsenäistä työotetta, valmiutta verkostotyöhön ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme paikallisen elinkeinoelämän tuntemusta. Oman auton käyttö välttämätöntä. Palkkaus KVTES:n mukaisesti.

 

Lähetä hakemuksesi viimeistään 16.7.2021.

 

Yhteystiedot

Hankevastaava Sonja Jungar-Irjala, puh. 044-7851534, etunimi.sukunimi@jakobstad.fi

Hanketyöntekijä Pia Rosengård, puh. 044-7851535, etunimi.sukunimi@jakobstad.fi

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)