Pietarsaaren elinvoima on kestänyt koronavuoden haasteet hyvin

31.05.2021

Pietarsaaren elinvoima on kestänyt koronavuoden haasteet hyvin

Vuosittain toteutettavan kaupallisen elinvoimaseurannan perusteella Pietarsaaren elinvoimaisuus on säilynyt koronasta huolimatta hyvällä tasolla. Seurannan perusteella Pietarsaaren elinvoimaluku on 7,08, kun se viime vuonna oli 6,25 ja vuonna 2019 luku oli 6,30. Elinvoimaluvun kasvaminen viime vuoden lukemista osoittaa, että keskustojen yritykset ovat kestäneet läpi vaikeiden aikojen.

Suomen muiden kaupunkien kehityssuuntaukseen verrattuna Pietarsaaren keskustan kaupallinen elinvoima näyttäytyy positiivisena ja vakaana. Elinvoimalukujen muutosten keskiarvojen perusteella Suomen kaupunkien keskustoissa positiivinen kehityssuunta on ollut viime vuosina vain Pietarsaaressa (+3,7 %), Kotkassa (+1,7 %), Vantaalla (+3,0 %) ja Uudessakaupungissa (+1,3 %).

Kansallisesti keskustojen kaupallinen elinvoima on laskussa suurissakin kaupungeissa. Keskustojen elinvoima on keskeinen tekijä kaupunkien vetovoiman näkökulmasta. Keskustojen vahvistamisessa korostetaan kaupunkirakenteen tiivistämistä ja pitkäjänteistä kehittämistyötä, innovatiivisia avauksia ja rohkeita investointeja, panostuksia liikennejärjestelmän uudistamiseen sekä tapahtumia.

 

Lauantaiaukiolojen ja tyhjien liiketilojen merkitys korostuu

Seuranta korostaa lauantaina avoinna olevien kauppojen ja ravintoloiden sekä tyhjien liiketilojen merkitystä keskustojen elinvoimalle. Pietarsaaren tilanne tyhjien liiketilojen osalta on keskimääräistä paljon parempi. Tyhjien liiketilojen osuus kaikista liiketiloista on Pietarsaaren keskustassa 2,1 %, kun kansallinen keskiarvo on 11,5 %.

 

Elinvoimaa seurataan vuosittain

Seurantaa tehdään vuosittain keskustan alueella Elävät Kaupunkikeskustat ry:n (EKK) valtakunnallisen elinvoimalaskennan mukaisesti. Samalla saadaan lisätietoa Suomen muiden kaupunkien elinvoimasta. EKK on kaupunkien, kaupan liittojen ja kiinteistöalan järjestöjen perustama keskustojen kehitystyön verkostotoimija.

 

Tutustu tuloksiin tästä (vain suomeksi):

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Milla Kallioinen, puh. 044 785 1651 tai milla.kallioinen@pietarsaari.fi

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)