Pietarsaaren kaupungin avustukset yhdistyksille

01.04.2019

Pietarsaaren kaupungissa toimivat yhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta:

1. Sivistyslautakunnan liikuntajaostolta
- Pietarsaaressa rekisteröityjen urheiluseurojen toiminta-avustus

2. Sivistyslautakunnan kulttuurijaostolta
- Pietarsaaressa kulttuuritoimintaa harjoittavien yksityisten taiteenharjoittajien, ryh-mien ja yhdistysten hanke-avustus

3. Kaupunginhallitukselta
- muiden yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustus.

Yhdistysten hakemuksiin on liitettävä vuoden 2018 toimintakertomus sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Kulttuuriavustushakemuksiin on liitettävä myös hankesuunnitelma.
Liikuntajaoston hakemukseen liitetään lisäksi vuoden 2018 tilinpäätös ja tarkastus-kertomus.

Avustushakemukset on toimitettava perille viimeistään 1.4.2019 klo 15.00.

Verkkolomakkeeseen:
Kaupunginhallitus
Liikuntajaosto
Kulttuurijaosto

Pietarsaaressa 22. helmikuuta 2018

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)