Pietarsaaren kaupunki julistaa haettavaksi teknisen johtajan viran

30.11.2019

Kaupungin strategiassa on kunnianhimoisia tavoitteita kaupungin kasvua ja vetovoimaa silmällä pitäen, tavoitteena saada kaupunkiimme uusia asukkaita ja uusia yrityksiä. Teknisellä johtajalla on tärkeä tehtävä tavoitteiden toteuttamisessa.

Kaupungin hallintosäännön mukaan teknisen palvelukeskuksen johtajana on tekninen johtaja, jonka tehtävänä on teknisen toimialan yleisestä kehittämisestä huolehtiminen. Tekniseen palvelukeskukseen kuuluvat kaavoituksen, kunnallistekniikan, mittauksen ja tilahallinnon osastot sekä rakennusvalvontatoimisto ja ympäristönsuojelutoimisto.

Teknisen lautakunnan ja teknisen palvelukeskuksen toimintasäännön mukaan teknisen johtajan tehtävänä on 1. toimialapäällikkönä johtaa, kehittää ja valvoa teknisen palvelukeskuksen toimintaa kaupungin strategian mukaisesti yhteiskunnan tarpeista lähtien; 2. huolehtia siitä, että tekniselle lautakunnalle annetaan määräaikana ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi; 3. huolehtia teknisen lautakunnan yleisestä tiedotuksesta; 4. suorittaa muut kaupunginjohtajan antamat tehtävät.

Tehtäviin kuuluvat kestävän kaupunkiympäristön kehittäminen sekä kaupunkikehityshankkeiden vauhdittaminen ja toteuttaminen sekä työskentely yhdessä seudun muiden kuntien ja yhteisen kehittämisyhtiön Concordian kanssa virikkeisen asumis-, elinkeino- ja yrittämisympäristön puolesta sekä uusien yritysten perustamiseksi alueellemme. Lisäksi teknisen johtajan tehtävänä on kehittää koordinointia teknisen palvelukeskuksen eri toimialojen välillä sekä yhteistyötä muun kaupunkikonsernin organisaation kanssa.

Teknisen johtajan kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Myös suomen ja ruotsin hyvä kielitaito on kelpoisuusvaatimuksena. Ansioksi lasketaan muun muassa kokemus kunnallisesta suunnittelusta tai muusta, monialaisesta/moniammatillisesta yhteistyöstä sekä kehittämistehtävistä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakeminen tapahtuu Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi

Hakuaikaa on pidennetty 16.12.2019 klo 15.00 saakka.

Aiemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon.

Kyselyt: kaupunginjohtaja Kristina Stenman, puh. 044 785 1411

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)