Pietarsaaren konsernitilipäätös positiivinen

30.04.2019

Kaupunkikonsernin viime vuoden tilinpäätös osoittaa ylijäämää +0,3 miljoonaa euroa. Kaupungin investoinnit olivat 7,3 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonserniin kuuluvat mm. tytäryhtiöt Alerte Ab Oy, Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy, Pietarsaaren Satama Oy ja Pietarsaaren Energia Oy, Pietarsaaren Yrityskiinteistöt Oy sekä omistusosuudet Katternö-konsernissa ja kuntayhtymissä.

Kaupungin tulos osoittaa -2,99 miljoonan euron alijäämää. Kertynyt ylijäämä on 71,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 kaupungin lainakanta oli 60,45 miljoonaa euroa (3 136 euroa asukasta kohden).

– Vuonna 2018 myönteistä oli se, että vuosikate, +4,9 miljoonaa euroa, oli parempi kuin vuonna 2017 ja että velkaantuminen pysyi pääosin ennallaan. Lisäksi saimme valtionosuuksia 0,6 miljoonaa budjetoitua enemmän. Rahoituserien nettomäärä kasvoi 1,4 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui osittain osingoista ja matalasta korkotasosta, sanoo kaupunginkamreeri Jonny Wallsten.

Kaupungin investoinnit olivat 7,3 miljoonaa euroa, joihin sisältyi Koivurinteen peruskorjaus ja Pietarintien pyörätien kunnostaminen.

Henkilöstökulut laskivat 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Liikelaitos Pietarsaaren Veden tulos oli +0,6 miljoonaa euroa.

Pienemmät verotulot ja korkeammat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset laskevat tulosta

Budjetoitua alhaisemmat verotulot ja korkeammat sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kustannukset vaikuttivat vuoden 2018 miinukseen. Samalla asukasmäärä laski 109 henkilöllä edellisvuodesta.

– Saimme verotuloja 0,25 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Sosiaali- ja terveyspalvelujen nettokustannukset kasvoivat 3,4 miljoonaa euroa (4,86 prosenttia). Poistot, arvonalentumistappiot mukaan lukien, olivat 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat, kun alensimme entisen Pursisalmen koulun arvoa, Wallsten sanoo.

Tietoa: Kaupungin lainakanta on kehittynyt seuraavasti:

2018: 60,45 milj. euroa (3136 €/asukas)
2017: 60,4 milj. euroa (3115 €/asukas)
2016: 43,7 milj. euroa (2257 €/asukas)
2015: 42,7 milj. euroa (2199 €/asukas)
2014: 82,1 milj. euroa (4216 €/asukas)
2013: 111,0 milj. euroa (5660 €/asukas)

Lisätietoa: Kaupunginjohtaja Kristina Stenman, 044 785 1411, kristina.stenman@pietarsaari.fi

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)