Pietarsaari elävyysvertailussa pienten kuntien kärkijoukossa

24.09.2021

LIVCY-elävyysindeksi on kehitetty tukemaan elävyyttä kaupunki- ja aluesuunnittelussa. Yhteiskunnan rakenteiden ja palvelujen lisäksi indeksiä laskettaessa huomioidaan myös inhimilliset tekijät, asukkaiden kokemukset ja tuntemukset sekä arvot.

LIVCY-mallissa elävyyttä tarkastellaan erityisesti mitattavien arjen toimintojen ja palvelujen saavutettavuuden ja laadun näkökulmasta. LIVCY-mallissa elävyys arjessa tarkoittaa, että elämän ja ihmisen perustarpeiden mukaiset välttämättömät palvelut ja toiminnot, kuten ruokakaupat, koulut ja terveydenhuollon palvelut tai viheralueet, ovat lähellä ja niitä on monipuolisesti. Alueiden elävyyden parantaminen lisäämällä erilaisia palveluita sekä niiden saavutettavuutta lisää alueiden viihtyisyyttä ja asukkaiden positiivisia kokemuksia ja terveyttä. Näin vastataan samalla moniin sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Pietarsaari sijoittuu 60 LIVCY-pisteellään vertailussa pienten kuntien kärkijoukkoon ja koko Suomen kuntien vertailussakin sijalle 22. Viher- ja virkistysympäristöt ja liikuntapalvelut nousevat Pietarsaaressa hyvälle tasolle. Kaupan palveluissa Pietarsaari sijoittuu jopa toiseksi korkeimmalle tasolle pienten kuntien osalta.

Liikkumisen kategoriassa Pietarsaari jää hiukan muista pienistä kunnista.

- Tätä selittää osaltaan se, että tutkimuksessa arvioitu liikkumisen kategoria on Pietarsaaren osalta vääristynyt. Kun tutkimuksessa arvioidaan joukkoliikenteen ja joukkoliikennepysäkkien saatavuutta, ei se huomioi riittävästi Pietarsaaressa toimivan Vippari-kutsuliikenteen sujuvuutta. Pietarsaaressahan linja-autopysäkit palvelevat lähinnä kaukoliikennettä ja koulukuljetuksia, kun Vippari hakee asiakkaan kotoa, kertoo vt. kaupunkikehitysjohtaja ja kaupungininsinööri Harri Kotimäki.

Muut pienten kuntien elävyyden kärkikunnat ovat Kauniainen (81 pistettä), Pirkkala (67 pistettä), Forssa (60 pistettä) ja Kempele (59 pistettä). Koko maan vertailussa Kauniainen sijoittuu sijalle 2, Pirkkala sijalle 11, Forssa sijalle 23 ja Kempele sijalle 25.

Lue lisää: LIVCY-Elävyysindeksi_Elävyysvertailu_Manner-Suomen_kunnat_2021

Lisätietoja:

Vt. kaupunkikehitysjohtaja ja kaupungininsinööri Harri Kotimäki, puh. 044 785 1750, harri.kotimaki@pietarsaari.fi

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)