Sören Öhberg Pietarsaaren asemakaava-arkkitehdiksi

13.09.2019

Öhbergin mielestä kaupungilla on hyviä kehitysmahdollisuuksia ja hän näkee nykytilanteen tarjoavan myönteisen käännekohdan.

– Neljää suurta suunnitelmaa päivitetään parhaillaan: yleiskaava, liikenne- ja ympäristösuunnitelma, asuntopoliittinen ja maapoliittinen ohjelma. Pietarsaarta kehitetään edelleen tulevaisuutta varten, sanoo uusi asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg.

– Samalla olosuhteet ovat paremmat kuin pitkään aikaan: Maskenin alue, Pursisalmen tontti ja Ristikarin uusi asemakaava tarjoavat meille mahdollisuuden tiivistää jo ennestään tiivistä kaupunkia ja luoda miellyttäviä asuinalueita kävely- ja pyöräilyetäisyydelle keskustasta.

Öhberg katsoo, että juuri kävelytiet ja pyörätiet muodostavat tärkeän osan kaupunkisuunnittelun painopistealueista.

– Keskusta ja koko kaupunki voivat olla vieläkin viihtyisämpiä. Puuistutukset, viheralueet ja helppo pääsy pyöräteitä ja jalkakäytäviä pitkin ovat erittäin tärkeitä koko alueelle. Uusi alikulku keskustan ja Siikaluodon välillä luo myös uusia mahdollisuuksia kaupungin yhtenäistämiseksi. Maria Malmin tontin potentiaali kasvaa myös alikulkutien valmistuessa.

Öhberg on koulutukseltaan arkkitehti Luulajan teknillisestä yliopistosta ja Vasa Polytechnicistä (nyk. Vaasan ammattikorkeakoulu). Öhberg on myös valmistunut talonrakennusinsinööriksi Vaasan teknillisestä oppilaitoksesta. Hän on toiminut vt. asemakaava-arkkitehtina Pietarsaaressa vuodenvaihteesta lähtien.

Lisätietoa: Sören Öhberg, asemakaava-arkkitehti, 044 785 1633, soren.ohberg@pietarsaari.fi

Soren Ohberg 2019 Foto Jacob Aberg2

Uusi asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg katsoo, että juuri kävelytiet ja pyörätiet
muodostavat tärkeän osan kaupunkisuunnittelun painopistealueista.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)