Suositus yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä on purettu

24.06.2020

Valtioneuvosto ei enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta. Suositusten käytännön toteutuksesta on kuitenkin aiheutunut hyötyjen lisäksi myös kielteisiä vaikutuksia 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle.

Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

  • Noudata yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi.
  • Pidä yhteyttä läheisiisi, mutta vältä lähikontakteja muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.
  • Kun hoidat kauppa- ja apteekkiasioita tai käyt terveyskeskuksessa: huolehdi käsihygieniasta, pidä turvaväli muihin ihmisiin ja vältä asiointia ruuhka-aikaan ja pitempiaikaista oleskelua kaupoissa.
  • Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, vältä kontaktia muihin ihmisiin ja ota yhteys lääkäriin.
  • Hakeudu hoitajan tai lääkärin vastaanotolle, jos sairastut tai sinulla on pitkäaikaissairaus, joka vaatii säännöllisiä käyntejä terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto antavat tarvittaessa hygienia- ja muita ohjeita, joilla ikääntyneiden tartuntariskiä voidaan pienentää.

Lue lisää:

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto https://www.sochv.jakobstad.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)