Vaasan sairaanhoitopiirissä epidemia kiihtyy edelleen - tutustu uusiin suosituksiin

05.10.2020

Vaasan sairaanhoitopiirin asettama Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui pahenevan koronatilanteen johdosta sunnuntaina 4.10.

Jo aiemmin Vaasan sairaanhoitopiirin on todettu siirtyneen epidemian kiihtymisvaiheeseen. Ryhmän mukaan leviämisvaiheen toteaminenkin on lähellä, koska neljä viidestä kriteeristä jo täyttyy sairaanhoitopiirissä. Sairaalahoitoa vaativia potilaita ei alueella tällä hetkellä kuitenkaan ole, joka olisi viides kriteeri. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama COVID-19 -epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmä on jakanut epidemian tilannekuvan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.

Tällä hetkellä positiivisten näytteiden kokonaismäärä on 173. Kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 henkilöä kohden on piirin alueella 43,5 ja Vaasassa jo yli 80. Positiivisten näytteiden osuus on jo yli 2 % ja tartuntojen päivittäinen kasvunopeus yli 10 %. Lisäksi tartuntaketjujen jäljitettävyys on kuluneen viikon aikana heikentynyt huomattavasti eikä suurin osa tartuntaketjusta ole enää selvillä.

Tartuntojen todettiin tällä hetkellä leviävän erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa, joista suurin osa on opiskelijoita. Moni sairastaa koronavirusinfektion vähäoireisena tai jopa oireettomana ja saattaa levittää tartuntaa tietämättään. Ryhmä muistuttaakin henkilöitä, jotka ovat olleet selvässä altistumisvaarassa (esimerkiksi edellisviikkojen opiskelijatilaisuuksissa, joissa on todettu koronavirustartuntoja tai muissa aiemmin ilmoitetuissa altistumistilanteissa), hakeutumaan vähäistenkin hengitystieinfektio-oireiden takia koronavirustestaukseen ja välttämään sosiaalisia kontakteja.

Koronakoordinaatiotyöryhmä teki sunnuntaina uusia vahvoja suosituksia ja muistuttaa edelleen voimassaolevista suosituksista:

- Muistutamme aiemmasta linjauksesta: Pohjanmaan alueen asukkaille, noin 15 ikävuodesta ylöspäin, annetaan vahva suositus käyttää kasvomaskia aina asioidessa julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella. Suuria väkijoukkoja on syytä välttää ja toisiin ihmisiin tulee pyrkiä pitämään riittävä 1-2 metrin turvaetäisyys.

Toivomuksena on myös, että kauppojen ja muiden yleisten tilojen omistajat ja palveluiden tarjoajat edellyttävät työsuojelullisista syistä henkilöstöltään ja asiakkailtaan kasvomaskin käyttöä. Lisäksi tulee varmistaa, että kaikissa tilanteissa noudatetaan 1-2 metrin turvavälejä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vierailevien on käytettävä koko sairaanhoitopiirin alueella kasvomaskia erityisesti ikääntyneiden ja riskiryhmien suojelemiseksi, vaikka turvaväleja pystyttäisiin noudattamaan. Vierailujen aikana on pysyttävä potilaan omissa tiloissa eikä yhteistiloissa saa oleskella. 

Ryhmä linjasi myös, että suuria tapahtumia ei tule myöskään nyt järjestää, mikäli turvavälejä ei kyetä turvaamaan. Myös osallistumista suuriin tapahtumiin on syytä välttää, ellei 1-2 metrin turvavälejä pystytä noudattamaan.

Kasvomaskeja suositellaan pidettävän aina mukana, jää kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa

Kasvomaskeja (suu-nenäsuojaimia) suositellaan pidettävän aina mukana ja helposti saatavilla, jolloin suojain voidaan ottaa käyttöön aina tarvittaessa.

Ensisijaisesti jokainen kansalainen hankkii itse kasvomaskinsa. Alueen kunnat ovat kukin järjestäneet omilla käytännöillään kasvomaskien jakelun vähävaraisille.

On tärkeää, että alueen asukkaat jäävät kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa. Normaaliin arkielämään voi palata kahden oireettoman päivän jälkeen. Jos hengitystieoireita on vielä kahden päivän jälkeen tai oireet voimistuvat, neuvotaan alueen asukkaita ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen, jossa päätetään tarvittavista jatkotoimista.

5.10.2020

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)