Matgäst

Vårdnadshavare

Specialdieter av hälsoskälLäkarintyg en gång, anmälan om specialdiet årligen

Överkänslighet eller allergi mot födoämne

Lämna in läkarintyg årligen
Annan diet

Vegetarisk kost, som innehåller

Kost enligt en övertygelse

Tilläggsuppgifter

Returnera blanketten till dagvårds- och utbildningsverket.

Meddela dagvårds- och utbildningsverket om dieten förändras.

Bilagor

Bifogade filer. Lägg till önskade bilagor.


*
eller välj:

Skicka

Skicka uppgifter

Du kan skicka uppgifterna genom att klicka på knappenSkicka.Då kontrolleras först att alla obligatoriska uppgifter är angivna och att uppgifterna är korrekta. Du ombes korrigera eventuella bristfälliga uppgifter. Om uppgifterna är fullständiga överförs de till mottagaren via en säker, SSL-krypterad dataöverföringsförbindelse. Om ärendetjänsten kräver elektronisk identifiering finns följande text på knappen: Identifiera dig och skicka.Då måste du identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller Katso-kod (organisationer) för att uppgifterna ska kunna skickas. eller mobilcertifikat för att uppgifterna ska kunna skickas.

Spara uppgifter tillfälligt

I tjänsten kan du även vid behov tillfälligt spara uppgifter du har angett genom att klicka på knappenSpara uppgifter.Uppgifterna överförs och förvaras krypterade i tjänsten i högst två (2) månader, varefter de raderas automatiskt. För att kunna spara uppgifter ska användaren ange sin e-postadress och ett lösenord som är minst 6 tecken långt. Uppgifterna krypteras och kan hämtas senare med hjälp av e-postadressen och lösenordet. Observera att endast du känner till lösenordet och att de sparade uppgifterna inte kan återställas utan ditt lösenord och den internetlänk du har fått per e-post.

Utskrift

Du kan skriva ut uppgifterna med en skrivare med hjälp av den normala utskriftsfunktionen i webbläsaren. Funktionen finns i menyn i övre vänstra eller högra hörnet i webbläsarfönstret beroende på webbläsaren.

Du kan ladda uppgifterna om ärendetransaktionen i PDF-format med knappen "Ladda i PDF-format".Du behöver programmet Adobe Reader (version 8.1 eller senare) för att kunna öppna PDF-filen.Vid behov kan du ladda ned programmet på Adobes webbplats (http://get.adobe.com/se/reader/). PDF-filen kan inte öppnas på mobila enheter.

PDF-filen innehåller inga bilagor.


© ePalvelu 2018