Ikääntyneet

Pietarsaaressa yli 20 % väestöstä on yli 65 -vuotiaita eli heitä on yli 4 500. Vanhusten palveluiden avulla turvataan vanhuksen hyvinvointia joko vanhuksen omassa kodissa, palveluasumisessa tai laitosasumisessa.

Tukipalvelut, kotihoito ja omaishoidontuki edesauttavat vanhusten kotona selviytymistä. Pietarsaaren vanhushuollon painopiste on avohuollossa, jossa vanhuksille annetaan mahdollisuus elää ja asua itsenäisesti turvallisissa olosuhteissa. 

Tärkeä osa vanhusten aktiivista elämää Pietarsaaressa ovat monipuoliset liikunta - ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä useat aktiiviset eläkeläisjärjestöt - ja yhdistykset. 

Pietarsaaren vanhusneuvosto valitaan kahdeksi vuodeksi. Kaupunginhallitus valitsee kaikkien kaupungin eläkeläis- ja veteraaniyhdistysten parista 10 jäsentä vanhusneuvostoon. Vanhusneuvosto huolehtii ikäihmisten eduista kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto ottaa mielellään vastaan ehdotuksia ja aloitteita palvelun parantamiseksi.

Linkkejä:


Pietarsaaren vanhusneuvosto 2017-2019

Leila Beijar
Pensionärklubben Milstolpen rf
Kurt Hellstrand
Suomen Kristillisdemokraatit
Pirjo Knif
Sosiaali- ja terveysviraston edustaja
Stig Lillkåll
Pensionärsklubben Haldoy rf
Leif Lindroos
Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y.
Bror Nygård
Jaros pensionärer rf
Pia-Maria Nygård
Sihteeri
Irma Salimäki
Willes pensionärsklubb rf
Hans Sandström
Pensionärsgillet i Jakobstad rf
Tuomo Syri
Pietarsaaren Eläkeläiset
Pirjo Teppo
Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y
Antero Varila
Pietarsaaren kansalliset Seniorit r.y.
Bertel Widjeskog
Jakobstads Veteraner
Puheenjohtaja

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)