Katselmukset

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.

Paalutus

Ennen rakennustyön aloittamista suorittaa mittausosasto rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen.

Pohjakatselmus

Toimitetaan, kun perustamiseen liittyvät kaivuu- ja louhintatyöt on suoritettu ja/tai paalutus tai muut maapohjan vahvistamistyöt on loppuun suoritettu.

Sijaintikatselmus

Kun rakennuksen perustustyöt ja jalusta tai sitä vastaava rakennusvaihe on suoritettu, suorittaa mittausosasto paikalla sijaintikatselmuksen, jonka tarkoituksena on todeta, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset. Rakennustyötä ei saa jatkaa, ennenkuin sijaintikatselmus on suoritettu.

Rakennekatselmus

Toimitetaan, kun rakennuksen runko, muut kantavat rakenteet ja savupiiput on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty.

Raudoituskatselmus

Milloin rakenteet tehdään teräsbetonista, on rakentaja velvollinen ilmoittamaan ajankohdasta, jolloin raudoitukset on asennettu paikoilleen ja betonoiminen aloitetaan.

LVI-katselmukset

  • ilmanvaihtolaitteistot, vesi- ja viemärilaitteistot on tehty ja/tai
  • lämmityslaitteistot on tehty ja/tai
  • savuhormit on tehty

Osaloppukatselmus (Sisäänmuuttotarkastus)

Toimitetaan, kun rakennus on valmis käyttöönottoa varten tai kun
asuntorakennus on valmis sisäänmuuttoa varten.

Loppukatselmus

Suoritetaan, kun rakennus on pihamaajärjestelyineen valmis. Tällöin rakennuksen ja rakennuspaikan tulee olla vahvistettujen piirustusten mukaisessa kunnossa.

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)