Ympäristökatselmus

Ympäristö - ja Rakennuslautakunta suorittaa rakennusjärjestyksessä 3.3 tarkoittaman katselmuksen alkaen 2.5.2022

Maankäyttö ja rakennuslain §167 ja §170 mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä siistissä kunnossa.
Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin ettei se turmele maisemaa tai häiritse ympäröivää asustusta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta voi antaa kunnostushuomautuksia tonttien omistajille tai haltioille mikäli tonttia hoidetaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen tai maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti. 

 Ympäristöä turmelevaksi katsotaan mm.
- Romuautojen, roskien ja suurten polttopuumäärien ulkovarastointi.
- Huonossa kunnossa olevat rakennukset
- Hoitamattomat tontit ja pihat.

 

 

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)