Asuminen ja ympäristö

Liikenne- ja ympäristösuunnitelman päivitys, Kaupunkirakentamisen suunnitelma

Pietarsaaren tekninen palvelukeskus valmistelee liikenne- ja ympäristösuunnitelman päivitystä. Tarkoituksena on, että päivitetty liikenne- ja ympäristösuunnitelma vastaisi tämän päivän tarpeita ja antaisi työkaluja kaupungin keskustan kehittämiseen. Ydinkeskustan lisäksi suunnitelma käsittää myös tärkeimmät keskustaan johtavat liikenneväylät.

Suunnitelman päivitys aloitettiin syksyllä 2019 seminaarilla ja kahdella asukkaille suunnatuilla työpajoilla sekä useilla yhteistyömuodoilla opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena oli järjestää kolme teema työpajaa 2020 helmikuun - huhtikuun aikana, mutta Koronapandemian vuoksi työt pysähtyivät ensimmäisen kaupunkiympäristö työpajan jälkeen. Elämää keskustassa ja liikenne teematyöpajat tullaan vielä järjestämään.

Tarkoituksena on että myös yleisö voisi koko prosessin ajan tuoda esille näkökohtiaan ja toivomuksiaan sosiaalisten medioiden kautta. 

Voit seurata hanketta ja osallistua siihen sosiaalisissa medioissamme:

Facebook: Projektsida för planläggningen / Kaupunkisuunnittelun projektisivut
Youtube: Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu 

Tutustu ensimmäiseen seminaariin: asukasfoorumi 30.9.2019

Tutustu workshoppien, asukaskyselyn ja kaupunkiympäristö teematyöpajan palautteisiin.

Toukokuussa 2021 järestetään digitaalisesti toinen teematyöpaja elämää kaupungissa noin neljällekymmenelle kutsutulle osallistujalle.

Tässä video-ote työpajan ensimmäisestä tilaisuudesta jolloin Ralf Blomqvist aloitti inspiroivalla johdannolla mihin asiakas suuntaa

Tutustu tausta-aineistoon.

Pietarsaaren keskustan kehittämistä varten on luotu digitaalinen kyselylomake, jotta kaikki seudun asukkaat saisivat mahdollisuuden tuoda esille mielipiteensä ja konkreettiset ehdotuksensa kuinka keskustaa tulisi kehittää. Tässä linkki kyselylomakkeeseen. Voit vastata kyselyyn kesäkuun 30:een päivään asti.

Teematyöpajojen jälkeen kaupungin työryhmä aloittaa työnsä koko aineiston työstämisen parissa, mahdollisesti yhteistyössä konsulttien kanssa.

Seuraava yleisötilaisuus suunnitellaan pidettäväksi syksyllä 2021. Tavoitteena on voida esitellä tuolloin konkreettisempia ehdotuksia keskustan kehittämiseksi, ennen kuin lopullinen suunnitelma laaditaan.

Pietarsaaren keskustan uusi suunnitelma valmistunee vuonna 2022.

Lisätietoa:

Tonberg
Christer Tonberg
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Työryhmä:

Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
vt. Kaupunkikehitysjohtaja / Kaupungininsinööri
Sjolund Owe
Owe Sjölund
Ruotsalainen Kansanpuolue
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tonberg
Christer Tonberg
Ruotsalainen kansanpuolue
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
SIMON HOLMSTEDT.
Simon Holmstedt
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
Johan Enlund
Vastaava suunnitelija
katujen suunnittelu sekä lupa-asiat

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)