Workshop 7.11.2019

Ammattikorkeakoulu Novian tutkimus- ja kehittämisosasto ja Pietarsaaren kaupunki jär­jestävät 7.11. yhteisen tapahtuman Campus Allegrossa (Kauppiaankatu 10) Pietarsaaressa. Meitä yhdistää kiinnostus Pietarsaaren ja seudun tulevaisuuteen, vuo­ropuheluun sekä yhteistyön ja uusien, innovatiivisten ratkaisujen tarjoamiin mah­dol­lisuuksiin.

Klo 12–20 Pietarsaaren kaupunki järjestää aulassa Pietarsaaren keskustan ke­hit­tä­mis­tä koskevan workshopin. Klo 13–15 ammattikorkeakoulu Novia järjestää Schau­man­salissa seutukehitysseminaarin, jonka aiheena ovat peliteollisuuden myönteiset vai­kutukset yhteiskuntaan.

– Pietarsaaren keskustan kehittäminen on kaikkien edun mukaista, ja haluamme saa­da mahdollisimman monet mukaan siihen. Tämä on yksi useista work­shopeista, joita kaupunki aikoo järjestää. Haluamme kuulla ja kerätä Cam­puksessa päivän aikana käyvien näkemyksiä tarjoamalla informatiivisen, moni­­puolisen ja leikkisän workshopin, sanoo asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg.

Seminaariin osallistuvat Michael Stenmark, Project Manager – Goodbye Kansas Labs, Linn-Marie Edlund, peliteollisuuden tasa-arvoasiantuntija (Goodbye Kansas Labs) ja Tobias Björkskog, QvarkCon-tapahtuman projektijohtaja ja järjestäjä.

 

Ammattikorkeakoulu Novian koulutusvastaava ja seminaarin moderaattorina toimiva Emma Westerlund siteeraa Stenmarkia, joka kutsuu peliteollisuutta maailman suurimmaksi mediateollisuuden alaksi, suuremmaksi kuin elokuva ja musiikki yhteensä.

– Seudut joilla on pelialan klustereita, ovat hyvässä kasvussa. Pe­li­teol­lisuudessa on siis kyse paljon muustakin kuin siitä, mihin se tavallisesti yhdistetään. Kyse on verotuloista, kehityksestä, lahjakkuuksien hou­kut­te­lus­ta ja kasvattamisesta, seudun vetovoimaisuuden parantamisesta, kii­n­nos­ta­vien kumppanuuksien luomisesta ja myönteisistä oheisvaikutuksista ym­pä­röi­vään yhteiskuntaan. Muiden seutujen inspiroivien esimerkkien avulla haluamme he­rä­tellä keskustelua siitä, miten Pietarsaaren seutua voitaisiin kehittää pe­li­teol­li­suu­den kautta, Westerlund sanoo.

Tapahtuma järjestetään Campus Allegrossa 7.-9.11. pidettävän QvarkConin yhteydessä. QvarkCon on toistuva pelitapahtuma, johon on muun muassa kutsuttu pe­liteollisuuden asiantuntijoita kertomaan käyttäjäystävällisyydestä (UX/user experience).

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Se on suunnattu erityisesti Pietarsaaren seu­dun päättäjille, seutukehittäjille, elinkeinoelämän edustajille, paikallisille yrittäjille, kiin­teistönomistajille, yhdistyksille ja oppilaitoksille. Myös kaupungin yläkoulujen, lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten oppilaat kutsutaan.

Etkö pääse osallistumaan tai haluat ottaa varaslähdön jo nyt? Vastaa kuuteen nopeaan kysymykseemme alla olevan linkin kautta, niin olet myös mukana vaikuttamassa!
https://fi.surveymonkey.com/r/Z93BDBH
Kiitos jo ennakkoon!

 

Lisätiedot:Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)