Asukaskysely

40

Vaikuta kaupunkiympäristön ja liikenneverkon kehittämiseen Pietarsaaressa

 

Pietarsaaren kaupunki toivoo asukkailta näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämiseen. Pietarsaaressa on parhaillaan käynnissä useiden suunnitelmien (Jalankulku- ja pyöräverkon kehittämisohjelma, Liikennejärjestelmäsuunnitelma, Kaupunkirakentamisen suunnitelma)  laadinta ja päivitystyö.  Suunnitelmien avulla kaupunkiin asetetaan tavoitteet maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämiselle, tunnistetaan nykyiset toimenpidetarpeet sekä määritetään kehittämistoimenpiteet tuleville vuosille. Kaupunki haluaa erityisesti kannustaa asukkaita kulkemaan kestävästi parantamalla jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita, mutta myös varmistaa kaupungin palveluiden saavutettavuus kaikkien kulkumuotojen näkökulmasta. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnan yhteydessä on syksyn 2021 aikana selvitetty maankäytön kehittämisen ja liikennejärjestelmän nykytilaa. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteita ideoitiin viranhaltijoiden ja sidosryhmien yhteisessä työpajassa joulukuun alussa. Tavoitteet pohjaavat vankasti ilmastotavoitteisiin, joihin myös Pietarsaari on ilmastostrategiassaan sitoutunut. Vuonna 2040 pietarsaarelaisten visioidaan taittavan lyhyet matkat pääosin jalan ja pyörällä. Keskustaa kehitetään entistä elinvoimaisempana ja kävelypainotteisena mutta kuitenkin kaikille kulkumuodoille saavutettavana. Kaikkien liikkumismahdollisuudet tulee olla turvattuja, mikä tarkoittaa mm. esteettömyyden entistä parempaa huomiointia sekä uudentyyppisten joukkoliikenneratkaisujen kehittämistä. Elinkeinoelämän edellytykset ja kasvu halutaan turvata myös liikenneverkon näkökulmasta.

Nyt käynnistyvällä kyselyllä selvitetään pietarsaarelaisten nykyisiä liikkumistottumuksia, liikkumisen esteitä ja mahdollisuuksia, liikenneverkon ongelmakohtia ja yhteystarpeita sekä haetaan näkemyksiä kaupungin kehittämiseen. Asukkailta toivotaan myös ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi sekä keskustan kehittämiseksi Pietarsaaressa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään toimenpideohjelmien laadinnassa.

Kerro mielipiteesi ja osallistu liikenneverkon kehittämiseen.

Kysely on avoinna 30.1.2022 asti.  Kiitämme sydämellisesti kaikkia kyselyyn (34 kysymystä) osallistujia videolla, joka osoittaa mitä parhaimmillaan saamme yhdessä aikaan. Lisäksi 5 onnekasta saa arvontatuloksena 50 € Cityryhmän lahjakortin. Arvonta suoritetaan välittömästi kyselyn päätyttyä ja onnekkaille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Tästä kyselyyn

 

Lisätietoja:

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)