Kaavoitus

Kaupungin kaavoitusta hoitaa teknisen lautakunnan alainen kaavoitusosasto ja kaavoitusta johtaa asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg.

Kaavoitusosasto

Kaavoitusosasto huolehtii Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämästä maankäytön suunnittelusta ja siihen liittyvien selvitysten laatimisesta, fyysisen ympäristön suunnittelusta yhteistyössä kunnallisteknisen osaston kanssa sekä kaupunkikuvan vaalimisesta ja rakennussuojelusta yhteistyössä rakennusvalvontatoimiston ja kaupunginmuseon kanssa. 


 

PietarsaarenKaupunki2015

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin. Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Maakuntakaava2040web

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa pohjanmaan liitto ja sen hyväksyy pohjanmaan liiton liittovaltuusto (maakuntavaltuusto). Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

Yleiskaava2020

Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin ja ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

 

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Rakentaminen voi alkaa kun kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitusprosessi kestää yleensä vähintään vuoden ja saattaa viedä useitakin vuosia.

asemakaavakokoelma

Kaikki voimassa olevat asemakaavat on kerätty asemakaavakokoelmaksi, joka osoittaa mikä asemakaava milläkin alueella on juuri tällähetkellä voimassa. Voit tutkia siitä kokeeksi vaikkapa etsimällä oman asuinpaikkasi asemakaavamääräyksiä. (Merkkaa asemakaavakokelma ruutu, zoomaa asuinpaikallesi, klikkaa punaista kenttää jonka sisäpuolella asuinpaikkasi on, klikkaa aukeavasta ikkunasta voimassa olevan asemakaavan numeroa esim. 345.pdf, joka on linki asemakaavaan, tästä voit lukea mitkä määräykset koskevat juuri sinun asuinpaikkaasi.) Yksinkertaista eikö totta!. (v numeron perässä esim 345v.pdf tarkoittaa värillistä asemakaavaa. Vanhemmista kaavoista on vain mustavalkoinen versio.)

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät voimassaolevaa lainsäädäntöä ja siihen perustuvaa maankäytön suunnittelua. Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on hyvän rakennustavan edistäminen huomioon ottaen kaupungin paikalliset olosuhteet ja erityispiirteet.


 Osoite 

Tekninen palvelukeskus
Kaavoitusosasto
Strengberginkatu 1
68600 PIETARSAARI

 

 

 


Yhteyshenkilöt

 

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)