Nähtävillä

Asemakaavamuutos Lammassaaressa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Lammassaaren kaupunginosassa noin 4 kilometriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lounaassa Köyhäinlahteen ja luoteessa, koillisessa ja kaakossa Lammassaaren asemakaava-alueeseen.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa I, I½ ja II kerroksisten rakennusten rakentaminen pakollisten II-kerroksisten rakennusten sijaan tontilla 1 korttelissa 6 ja tontilla 1 korttelissa 3.

Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavanmuutosehdotus on nähtävillä 22.01.2020- 05.02.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna tekniselle lautakunnalle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 017 muistutus”.

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)