Nähtävillä

Asemakaavan muutos Keskustassa (Tomtebo)

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa, noin 150 metriä torilta. Alue käsittää Kanavapuistikon ja Perämiehenkadun välissä, kaupunginosassa 3. keskusta, korttelissa 2 sijaitsevan tontin numero 2. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY), missä keskustaalueen ja Skatan väliin jäävä alue, jonka katuverkko on yhä v. 1835 suurpaloa edeltävän kaavan mukainen. Tontilla on kaksi puurakennusta jotka on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavan muutoksella halutaan laajemmin mahdollistaa sellainen toimita tontilla joka edistää suojeltujen rakennusten säilymistä.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 09.11.-10.12.2018

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”kaava 003”.

Suunnittelija Sören Öhberg

 


Asemakaavan muutos Keskustassa (Halpa-Hallin kortteli)

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää niin sanotun Visaskorttelin, jonka etelässä rajoittuu kävelykadulle, idässä Isokadulle, lännessä Otto Malminkadulle ja pohjoisessa Perämiehenkadulle. Suunnittelualue osoitetaan kokonaisuudessaan voimassa olevassa asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asemakaava-alue on osa Pietarsaaren historiallisesta keskustasta, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi suoritetaan samalla kertaa koko korttelin alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Suunnittelun tarkoitus

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Halpa-Halli Oy:n liiketilojen laajentaminen. Kaavatyössä selvitetään Halpa-Halli Oy:n esitystä yleiseksi jalankulkualueeksi, jk/v, osoitetut alueet muutettavaksi myymälätilaksi, 3m syvän arkadin rakentamista liiketilaksi ja muita kehittämismahdollisuuksia. Suunnitelluilla muutoksilla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, lisäksi muutoksien toteuttaminen tällä hetkellä olisi kaavan vastaista. Tämän vuoksi alueelle tarvitaan asemakaavan muutos. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 31.10. - 16.11.2018.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset mielipiteet on jätettävä osoitettuna kaavoitusosastolle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee kirjoittaa "Keskustan asemakaavaluonnos".

Suunnittelija Melinda Lundgren

 


Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)