Nähtävillä

Asemakaavan muutos Ristikarilla

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee n 2 km keskustasta, aivan asuntomessualueen eteläpuolella Ristikarissa, ja rajoittuu etelässä Andersinintiehen. Alue käsittää ranta-alueen, joka idässä rajoittuu Alholmintiehen ja lännessä mereen.

Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alue, joka voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu puistoksi, rivitalojen korttelialueeksi, lisätä rakennusoikeutta olemassa olevalla asuinkerrostalojen korttelialueella ja varata tontin Oy Herrfors Ab:n tarpeeseen.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 15.03.2019 - 15.04.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Video

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 006 muistutus”.

Suunnittelija Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisnummen kaupunginosassa noin 400 metriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lännessä Ebba Brahen puistikkoon, pohjoisessa minigolf-alueeseen sekä idässä ja etelässä Pohjoisnummen puukaupunginosaan, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Suunnittelualueella sijaitseva Pursisalmenkadun jatke kuuluu tähän alueeseen.
Suunnittelun tarkoitus
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa korttelin laajentaminen, lisärakentaminen ja joustavampi käyttö ja toiminta sekä tontilla sijaitsevien rakennusten korjaustyöt.
Asemakaavanmuutosehdotus on nähtävillä 20.02.2019- 22.03.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 001 muistutus”.

Suunnittelija Arkkitehti Oy Rajaniemi; TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi.


Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)