Nähtävillä

Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee keskustassa, noin 270 metriä torilta. Suunnittelu koskee 3 kaupunginosan Keskustan korttelia 9 sekä puisto- (Concordia-aukio) että katualueita (Loveret, Concordiankuja) kaupunginosassa 3, Keskusta.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia salliiko kaupunkikuva ja -maisema toimenpiteet, ja onko olemassa fyysisiä edellytyksiä suurimman sallitun kerroskorkeuden ja rakennusoikeuden korottamiselle tontilla nro 26 Visasmäen varrella.

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 21.7. - 24.8.2021

Asemakaavakartta_luonnos.pdf

AsemakaavanSelostus_luonnos.pdf

Tarvittaessa lisätietoja antaa asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg, puh. 044 785 1633 tavoitettavissa 9.8.2021 lähtien.

Mahdolliset mielipiteet on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavan työnumero ”Kaava 029 mielipide”.

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Alholmassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km keskustasta, Pietarsaaren pohjoisosassa sijaitsevalla satamaalueella. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Asemakaavassa alue osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen rakennusaloja ja pysäköintialueita. Samalla tutkitaan mahdollisuus lisätä rakennusoikeutta. Muutosta pidetään merkittävänä ja asemakaavan muutos tarvitaan.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 21.7. - 24.8.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Tarvittaessa lisätietoja antaa asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg, puh. 044 785 1633 tavoitettavissa 9.8.2021 lähtien.

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa ”Kaava 031 muistutus”.

Suunnittelija Melinda Lundgren


Yleiskaavaluonnos on nähtävillä 26.5.-27.8.2021

Nähtävillä oloaikana yleiskaavaluonnoksesta tullaan vielä erikseen järjestämään yleisölle  suunnattu tiedotustilaisuus internetissä. Tästä tullaan ilmoittamaan paikallisissa sanomalehdissä.

GP2040

Yleiskaavakartta.pdf

Yleiskaavanselostus_ja_Yhteenveto.pdf

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

1. Liikennemeluselvitys.pdf

2. Palvelujen ja kaupan verkostotarkastelu.pdf

3. Arkeologinen inventointi

4. Hulevesiselvitys.pdf

5. Luontoselvitys.pdf

 Kaupungin asukkaat ja muut osalliset voivat jättää ehdotuksen johdosta muistutuksia, kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana. Muistutukset on jätettävä kirjallisina kaupungin kirjaamoon, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, viimeistään konttoriaikana 27.8.2021. Muistutukset on varustettava otsikolla ”yleiskaava – muistutus”. Muistutuksia voi jättää myös sähköpostina, osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi otsikolla ”yleiskaava - muistutus”.


Aiemmin jätetyt muistutukset tullaan huomioimaan.


Kaupunginhallitus


Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)