Nähtävillä

Asemakaavan muutos Lammassaaressa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Lammassaaren kaupunginosassa noin 3 kilometriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lounaassa Köyhäinlahdenrantaan, lännessä Liito-oravanlehtoon, pohjoisessa Lepakkotiehen ja idässä Pietarsaaren ohikulkutien viereiseen suojaviheralueeseen. Alueella sijaitsee yksi rakennettu tontti, loput tonteista ovat rakentamattomia.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa I, I½ ja II kerroksisten rakennusten rakentaminen pakollisten I ½ - II-kerroksisten rakennuksien sijaan korttelissa 1 ja 4. Samalla tarkastetaan rakennusalat sekä muut määräykset.

Asemakaavan muutosehdotus on  nähtävillä 20.11.2020- 04.01.2021.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa ”Kaava 022 muistutus”.

Suunnittelija AnneMo Kaitfors


Asemakaavamuutos Siikaluodossa ja Permolla

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Siikaluodon kaupunginosassa ydinkeskustasta n. 0,5 km kaakkoon ja rajautuu pohjoisessa Koulukatuun ja lännessä Tehtaankatuun. Suunnittelualueella sijaitsee Prisma, McDonald’s, autopesula ABC CarWash sekä ABC kylmäasema ja Lidl. Alueeseen kuuluvat kadut Pajakatu ja Birgerintie sekä osa Itäistä Rengastietä. Alue rajautuu etelässä Componentan alueeseen ja idässä Permon pientaloasutukseen.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Prisman laajentuminen idän ja etelän suuntaan. Tarkoituksena on suurentaa rakennusalaa ja nostaa alueen rakennusoikeutta. Kaupan laajentuminen merkitsee Pajakadun siirtoa etelämmäs Birgerintien kohdille. Asemakaavan tulisi mahdollistaa joustavasti pysäköinnin erilaiset toteuttamisratkaisut. Samalla tutkitaan mahdollisuudet muuttaa Prisman ja Lidlin liittymät Itäiseen Rengastiehen yhdeksi kiertoliittymäksi.

Asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 13.11.2020 - 14.12.2020

Asemakaava.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna tekniselle lautakunnalle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 008, muistutus”.

Suunnittelija 

Plandea Oy; arkkitehti SAFA Kari Siipola

Rantatien asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella, n. 1,2 kilometriä torilta. Alue käsittää nykyisen Rantatien (1) Hakamaanreitiltä Läntiselle Rengastielle, kaavoittamattoman alueen ranta- ja vesialueita Vanhassa satamassa (2a ja 2b), Rantatien eteläpuoleisen asuinkorttelin (3), kaavoittamattomia alueita Skutnäsinkadun ja Vesiniemen välillä (4) sekä kaavoittamattoman alueen Hällanintien varrella (5).

Suunnittelun tarkoitus
Rantatien muuttaminen ja päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi viime vuosina, uusien asuinalueiden muodostumisen myötä ennen kaikkea luoteisissa kaupunginosissa. Olemassa olevia, läntisistä kaupunginosista itään johtavia teitä ja katuja on vähän eivätkä ne kaikki ole tarkoituksenmukaisesti mitoitettu viime aikojen liikennemäärän lisääntymiseen nähden. Tänä päivänä Skutnäsinkatu toimii luoteisten kaupunginosien läpikulkutienä ja Raatihuoneenkatu, Läntinen Rengastie ja Länsiväylä läntisten ja lounaisten kaupunginosien läpikulkuteinä. Luoteisten kaupunginosien suuri liikenteen määrä kapealla Skutnäsinkadulla on erityisen ongelmalliset. Rantatien uudelleen suunnittelu on ollut tarpeen useamman vuoden ajan.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 13.12.2020 - 14.12.2020.

AsemakaavaluonnoksenKartta.pdf

AsemakaavaluonnoksenSelostus.pdf

Mahdolliset mielipiteet on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna tekniselle lautakunnalle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 008, mielipide”.

Suunnittelija Sören Öhberg


Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)