Nähtävillä

Asemakaavan muutos Majaniemessä

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Majaniemessä, n 1,5 km torilta lounaaseen. Suunnittelualue on kortteli 29 ja siihen liittyvine katu-, lähivirkistys- ja puistoalueinen kaupunginosassa 20, Majaniemi. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen tontin 1 eteläosaan on rakennettu Pietarsaaren tenniscenter. Tontin pohjoisosalla ei ole rakennusoikeutta ja se on metsää. Korttelialueen länsi ja pohjoispuolella on lähivirkistysalue ja leikkikenttä.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten rakentaminen tennishallin pohjoispuolelle.

Asemakaavamuutosehdotus on nähtävillä 17.02.2021 - 19.03.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 023 muistutus”.

Suunnittelija AnneMo Kaitfors

 


Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Pietarsaaren keskustassa, runsaan 100 m päässä torilta etelään. Alue käsittää koko korttelin, jossa sijaitsee muun muassa After Eight ja Pietarsaaren museo, sekä korttelia sivuavat katualueet Isokatu ja Etelänummikatu. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Asemakaavassa alueelle on varattu hallinto- ja virastorakennusten korttelialue, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue, sekä katualueita.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiinteistötoimintojen asianmukainen kehittyminen korttelialueilla.

Asemakaavamuutosehdotus on nähtävillä 17.02.2021 - 19.03.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 021 muistutus”.

Suunnittelija Sören Öhberg


Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)