Nähtävillä

Asemakaava Alholmassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Alholman kaupunginosassa noin 2,5 km ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu idässä rautatiehen, etelässä suojaviheralueeseen, lännessä veneiden säilytysalueeseen ja pohjoisessa pieneen metsäalueeseen. Suunnittelualueen länsireunassa kulkeva Alholmintie kuuluu kaava-alueeseen.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa jätevedenpuhdistamon laajentaminen.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 18.10.2019- 18.11.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava013 muistutus”.

Suunnittelija 

Ramboll Finland Oy; arkkitehti SAFA Kalle Rautavuori.

Asemakaava ja Asemakaavan muutos Kirkkorannalla

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kirkkorannan kaupunginosassa, noin 1,6 km torilta. Suunnittelualue käsitti jo aiemmin Kirkkorannan kaupunginosan 8 korttelin 8 tontin nro. 20. Tontilla on vanhempi puurakennus, joka on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Laajennettuun suunnittelualueeseen on otettu mukaan Uuden Pännäistentien ja Kirkkorannankadun välinen kaavoittamaton alue, sekä katu- että viheralueita.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksella halutaan tarkistaa rakennuksen suojeluarvo tai vaihtoehtoisesti laajemmin mahdollistaa sellainen toiminta tontilla joka edistää suojelun rakennusten säilymistä. Uuden asemakaavan tarkoituksena on uusien asumismahdollisuuksien luominen kaavoittamattomalle alueelle.

Seuraava asemakaava ja asemskaavanmuutosehdotus on nähtävillä 9.10.2019- 11.11.2019.

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 004 muistutus”.

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)