Nähtävillä

Asemakaavan muutos Pirilössä

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin kaakkois-osassa, noin 5,8 km keskustasta. Suunnittelualue käsittää korttelit 5 - 9, kaupunginosassa 41, Pirilö, Kolpintien ja Launisaarentien varrella. Tällä hetkellä noin puolet suunnittelualueesta on rakennettu teollisuus- ja varastorakennuksilla. Alueen tieverkosta on ainoastaan Pukkisaarentie ja puolet Mästasintiestä rakennettu.
Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen yrityksille joustavammat kehittymis- ja laajentumismahdollisuudet. Tällä hetkellä voimassaoleva kaava rajoittaa laajennusmahdollisuuksia liian paljon.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 21.12.2018-21.01.2019

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa ”kaava 005 muistutus”.

Suunnittelija Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Alholmassa

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 4 km keskustasta, Pietarsaaren pohjoisosassa sijaitsevalla satama-alueella. Koko suunnittelualue on kaavoitettu. Asemakaavassa alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.
Suunnittelun tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisätä rakennusoikeutta alueella, suunnitella pysäköintipaikkoja ja laajentaa rakennusaloja. Kaavatyössä selvitetään paikoitustarve ja uusien pysäköintipaikkojen muodostamisen mahdollisuus, sekä rakennusalojen laajentamisien mahdollisuus.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 21.12.2018-21.01.2019

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 002 muistutus”.

Suunnittelija Melinda Lundgren


Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)