Nähtävillä

Asemakaava Pirilössä

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pietarsaaren keskustasta kaakkoon, Kolpintien itäpuolella Pirilönlahden poukamassa. Asemakaavassa tutkittava alue käsittää Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa olevaa kiinteistöä 598-405-7-14. Kiinteistö sijoittuu molemmin puolin Vanhaa Pirilöntietä. Kiinteistön eteläosassa on vuokrattu n. 0,5 ha alue Pietarsaaren Seudun Puhelin telemaston sijoituspaikaksi. Kiinteistön pohjoisosassa rannassa sijaitsee vapaa-ajan rakennus. Kiinteistön Kolpintien varressa kulkee voimajohto. 

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa uuden koulukodin sijoittuminen Pietarsaareen. Tavoitteena on, että Lagmansgårdenin koulukoti, joka nykytilanteessa toimii Pedersöressä, sijoittuisi alueelle. Uuden koulukotihankkeen laajuus on noin 3 700 k-m2. Alueella ei ole nykyhetkellä voimassa olevaa asemakaavaa.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 28.06.2019- 29.07.2019.

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 007 muistutus”.

Suunnittelija 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, arkkitehti Johanna Närhi, FM YKS-490.

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)