Nähtävillä

Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee noin 3,3 km Pietarsaaren keskustasta koilliseen. Alue käsittää noin 800 metriä pitkän Itärannantien osan Luodontien risteyksestä Itälän suuntaan, sekä Itärannantien eteläpuolella sijaitsevan metsäalueen, missä muun muassa sijaitsee Fallberget ja kuntopolku/latu. Alueen luoteiskulman tiealuetta ja puistoa, sekä kaakkoisosan erillispientalojen korttelialuetta lukuun ottamatta suunnittelualue on vailla asemakaavaa.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa jalkakäytävän ja pyörätien pidennys Itärannantien varrella, siten että se jatkuu Luodontielle asti, sekä kaavoittaa asemakaavaa vailla olevia alueita.

Asemakaavamuutosehdotus on nähtävillä 15.9. - 15.10.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 024 muistutus”.

Suunnittelija Melinda Lundgren


Rantatien Asemakaava

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella, n. 1,2 kilometriä torilta. Alue käsittää nykyisen Rantatien (1) Hakamaanreitiltä Läntiselle Rengastielle, kaavoittamattoman alueen ranta- ja vesialueita Vanhassa satamassa (2a ja 2b), Rantatien eteläpuoleisen asuinkorttelin (3), kaavoittamattomia alueita Skutnäsinkadun ja Vesiniemen välillä (4) sekä kaavoittamattoman alueen Hällanintien varrella (5).

Suunnittelun tarkoitus
Rantatien muuttaminen ja päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi viime vuosina, uusien asuinalueiden muodostumisen myötä ennen kaikkea luoteisissa kaupunginosissa. Olemassa olevia, läntisistä kaupunginosista itään johtavia teitä ja katuja on vähän eivätkä ne kaikki ole tarkoituksenmukaisesti mitoitettu viime aikojen liikennemäärän lisääntymiseen nähden. Tänä päivänä Skutnäsinkatu toimii luoteisten kaupunginosien läpikulkutienä ja Raatihuoneenkatu, Läntinen Rengastie ja Länsiväylä läntisten ja lounaisten kaupunginosien läpikulkuteinä. Luoteisten kaupunginosien suuri liikenteen määrä kapealla Skutnäsinkadulla on erityisen ongelmalliset. Rantatien uudelleen suunnittelu on ollut tarpeen useamman vuoden ajan.

Asemakaavamuutosehdotus on nähtävillä 15.9. - 15.10.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 026 muistutus”.

Suunnittelija Melinda Lundgren


Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)