Nähtävillä

Asemakaavamuutos Keskustassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan itäosassa n. 300 metriä torilta. Suunnittelualue käsittää kaupunginosassa 2 Keskusta, korttelin 11 osan, joka on osoitettu LPA-alueeksi voimassa olevassa asemakaavassa, sekä katu- että puistoalueen.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää kaupungin strategian mukaisesti alueen tiivistämismahdollisuus asunto- kauppa- ja konttorirakennuksilla.

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 19.06.2020 - 19.07.2020

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset mielipiteet on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa ”Kaava 019 mielipide”.

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Asemakaavamuutos Kivilösissä

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kivilösissä, noin 0,8 km torilta. Suunnittelualue käsittää korttelin 3 kaupunginosassa 17, Kivilös sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet. Tontti 1 on rakennettu ja sillä sijaitsee kolme asuinrakennusta ja tontille 3 on rakennettu ryhmäkoti. Tontit 2 ja 4 ovat rakentamattomia ja kasvavat metsää.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa tontin 4 käyttötarkoitus AR-alueeksi, Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti on osoitettu kasvitarharakennusten korttelialueeksi (AV). Samalla muutetaan myös tontin 3 käyttötarkoitus, jolle on myönnetty v. 1996 poikkeus ryhmäkodin rakentamista varten (KH 12.8.1996 § 509) ja v. 2013 poikkeus ryhmäkodin lisärakentamista varten (EPOELY/202/2013).

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 05.06.2020 - 06.07.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 016 muistutus”.

Suunnittelija 

Annemo Kaitfors

Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Ebba Brahen puistikon ja Pursisalmenkadun jatkeen välissä. 

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on korjata määräys, joka antoi väärän tulkinta mahdollisuuden. Rakennusten korkeudet määrätään siten että ullakkotilat on mahdollista ottaa asuin käyttöön, niin kuin edellisenkin kaavan alkuperäinen tarkoitus oli.

Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 05.06.2020 - 19.07.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 020 muistutus”.

Suunnittelija 

Sören Öhberg
Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)