Nähtävillä

Asemakaava ja Asemakaavan muutos Kirkkorannalla

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kirkkorannan kaupunginosassa, noin 1,6 km torilta. Suunnitelualueen länsiosa kaavoitettin aiemmin erikseen. Nyt suunniteltava alue käsittää Uuden Pännäistentien ja Kirkkorannankadun välisen kaavoittamattoman alueen, osan korttelia 3 sekä katu- että viheralueita. 

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan tarkoituksena on luoda kolme uutta pientalotonttia.

Asemakaava ja asemakaavanmuutosehdotus on nähtävillä 11.09.2020- 12.10.2020.

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa ”Kaava 004 muistutus”.

Suunnittelija 

Sören Öhberg

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)