Nähtävillä

Asemakaavamuutos Siikaluodossa ja Permolla

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Siikaluodon kaupunginosassa ydinkeskustasta n. 0,5 km kaakkoon, Koulukadun, Tehtaankadun ja Itäisen Rengastien rajaamalla alueella. Suunnittelualueella sijaitsee Prisma, McDonald’s, autopesula ABC CarWash sekä ABC kylmäasema. Alueeseen kuuluvat kadut Pajatie ja Birgerintie. Alue rajautuu etelästä Componentan alueeseen. Tarvittaessa voidaan aluetta laajentaa.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Prisman laajentuminen idän ja etelän suuntaan. Tarkoituksena on suurentaa rakennusalaa ja nostaa
alueen rakennusoikeutta. Kaupan laajentuminen merkitsee Pajakadun siirtoa etelämmäs Birgerintien kohdille. Asemakaavan tulisi mahdollistaa joustavasti pysäköinnin erilaiset toteuttamisratkaisut.

Asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 13.12.2019 - 13.01.2020.

AsemakaavaluonnoksenKartta.pdf

AsemakaavaluonnoksenSelostus.pdf

Havainnekuvia.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna tekniselle lautakunnalle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaavaluonnos 008, muistutus”.

Suunnittelija 

Plandea Oy; arkkitehti SAFA Kari Siipola

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)