Nähtävillä

Asemakaavan muutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisnummen kaupunginosassa noin 400 metriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lännessä Ebba Brahen puistikkoon, pohjoisessa Laivurin katuun, idässä Satamakatuun ja etelässä Satamakadun-Loveretin 1700-luvun rakennusryhmään, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Mariahemmetin laajennus. Tätä varten on tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta nostettava.

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 17.05.2019- 17.06.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 014 muistutus”.

Suunnittelija 

Ilmari Heinonen

Asemakaavan muutos Lapinnevalla

Suunnittelualue
Asemakaavan muutos koskee Lapinnevan kaupunginosan rakentamatonta korttelia 7. Kaava-alue sijaitsee Lapinnevan kaupunginosan luoteisosassa, Länsiväylän ja Lapinnevantien ”mutkassa” Länsinummen koulun vastapäätä.

Suunnittelun tarkoitus
Yleisille rakennuksille varattu korttelialue 7 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin saakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Asemakaavanmuutosehdotus on nähtävillä 17.05.2019- 17.06.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 010 muistutus”.

Suunnittelija Ilmari Heinonen


Asemakaavamuutos Kisorissa

Suunnittelualue
Kaava käsittää nyt rakentamattoman Puolukkatien ja Vadelmatien kulmatontin.

Suunnittelun tarkoitus
Kaavalla muutetaan tontti lähivirkistysalueeksi.

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 24.4.-24.5.2019

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 012 muistutus”.

Suunnittelija Ilmari Heinonen


Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)