Vireillä oleva yleiskaava

Yleiskaava kattaa kaupungin koko alueen, ja sen tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Suunnittelualue

Suunnittelualue kattaa koko kaupungin alueen. Kaupungin pinta-ala on n. 396,25 km2, josta vajaa 90 km2 on maa-aluetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.3.2019

Kun yleiskaava koskee koko kaupungin aluetta, ovat käytännöllisesti katsoen kaikki kaupunkilaiset hankkeen osallisia, kuten myös naapurikunnat ja erilaiset viranomaiset. Mahdollisuuksista vaikuttaa kaavan laadintaan kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

ykpaivitys

Suunnittelija

Kaavaa laativana konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

Projektipäällikkö Kai Tolonen (arkkitehti SAFA, LuK)

Kaavoittaja Eva Persson Puurula (Arkitekt SAFA, YKS-623)

Kaavoitusta ohjaa yhteistyössä arkkitehti Sören Öhberg, Pietarsaari, sekä kaavaprosessia varten asetettu yleiskaavatyöryhmä.

Työryhmän Puheenjohtajana toimii vt. tekninen johtaja Harri Kotimäki ja sihteerinä toimistoarkkitehti Annemo Kaitfors.


Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 26.5.-27.8.2021

Nähtävillä oloaikana yleiskaavaluonnoksesta järjestettiin erikseen yleisölle  suunnattu tiedotustilaisuus internetissä. 

GP2040

Yleiskaavakartta.pdf

Yleiskaavanselostus_ja_Yhteenveto.pdf

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

1. Liikennemeluselvitys.pdf

2. Palvelujen ja kaupan verkostotarkastelu.pdf

3. Arkeologinen inventointi

4. Hulevesiselvitys.pdf

5. Luontoselvitys.pdf

Kaupungin asukkaat ja muut osalliset voivat jättää ehdotuksen johdosta muistutuksia, kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana. Muistutukset on jätettävä kirjallisina kaupungin kirjaamoon, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, viimeistään konttoriaikana 27.8.2021. Muistutukset on varustettava otsikolla ”yleiskaava – muistutus”. Muistutuksia voi jättää myös sähköpostina, osoitteeseen kirjaamo@pietarsaari.fi otsikolla ”yleiskaava - muistutus”.


Aiemmin jätetyt muistutukset tullaan huomioimaan.


Kaupunginhallitus


 

 

Yleiskaavatyöryhmä

Kurt Hellstrand 20mindre
Kurt Hellstrand
Suomen Kristillisdemokraatit
Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Ittonen Jarmo
Jarmo Ittonen
Vasemmistoliitto
AnneMo Kaitfors 2019 Foto Jacob Aberg
AnneMo Kaitfors
Toimistoarkkitehti
Milla Kallioinen 2019 Foto Jacob Aberg
Milla Kallioinen
Hallintojohtaja
KARI KOSKELA
Kari Koskela
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue
Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Harri Kotimaki
Harri Kotimäki
vt. Kaupunkikehitysjohtaja / Kaupungininsinööri
Jan Levander
Jan Levander
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Lunabba Maria2
Maria Lunabba
Ruotsalainen Kansanpuolue
Sjolund Owe
Owe Sjölund
Ruotsalainen Kansanpuolue
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pia Maria Sjostrom
Pia-Maria Sjöström
Johtava lääkäri
Sofia Zittra Barsund
Sofia Zittra-Bärsund
Ympäristönsuojelupäällikkö
Soren Ohberg 2019 Foto Jacob Aberg
Sören Öhberg
Asemakaava-arkkitehti

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)