Vireillä oleva yleiskaava

Yleiskaava kattaa kaupungin koko alueen, ja sen tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Suunnittelualue

Suunnittelualue kattaa koko kaupungin alueen. Kaupungin pinta-ala on n. 396,25 km2, josta vajaa 90 km2 on maa-aluetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.3.2019

Kun yleiskaava koskee koko kaupungin aluetta, ovat käytännöllisesti katsoen kaikki kaupunkilaiset hankkeen osallisia, kuten myös naapurikunnat ja erilaiset viranomaiset. Mahdollisuuksista vaikuttaa kaavan laadintaan kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

ykpaivitys

Suunnittelija

Kaavaa laativana konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

Projektipäällikkö Kai Tolonen (arkkitehti SAFA, LuK)

Kaavoittaja Eva Persson Puurula (Arkitekt SAFA, YKS-623)

Kaavoitusta ohjaa yhteistyössä arkkitehti Ilmari Heinonen, Pietarsaari, sekä kaavaprosessia varten asetettu yleiskaavatyöryhmä.

Työryhmän Puheenjohtajana toimii vt. tekninen johtaja Harri Kotimäki ja sihteerinä toimistoarkkitehti Annemo Kaitfors.


Tutustu yleiskaavaluonnokseen

Tulevaisuudessa yleiskaavaluonnos tullaan vielä erikseen esittelemään yleisölle ja asettamaan julkisesti nähtäville. Tästä tullaan ilmoittamaan paikallisissa sanomalehdissä.

GP2040

Yleiskaavakartta_Luonnos_05.03.2020.pdf

Yleiskaavanselostus_Luonnos_05.03.2020.pdf

 


 

 

Yleiskaavatyöryhmä

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)