P Maria Malm

Lämmitystolppia ...

Kaupungilla on 24 lämpöpaikkaa Maria Malmin tontilla. Pysäköintikortti maksaa vuonna 2017 200 €/vuosi ja sähköliittymä 5 kuukaudeksi 150 €/vuosi, yhteensä 350 €/vuosi.

Vuonna 2016 vuokrasimme lämpöpaikkoja vaihteleviksi ajoiksi. Ne, jotka haluavat pitää paikkansa (koskee vain paikkoja 14... 24) saavat laskun sähköstä vuoden 2017 loppuun (marraskuu-joulukuu) 60 €. Avaimet on palautettava tammikuun 2018 alussa kunnallistekniselle osastolle.

Yksityishenkilöiden kanssa tehtyjä sopimuksia ei tulla jatkamaan vuodenvaihteen jälkeenKysynnän takia varataan lämpöpaikat vuonna 2018 ainoastaan kaupungin sisäiseen käyttöön.

Sisäisiltä asiakkailta laskutetaan sähköstä 120,95 € koko kalenterivuodelta tammikuusta joulukuuhun 2018.

Ne, jotka maksavat lämpöpaikasta, saavat oman avaimen tolppaan. Numeroitua paikkaa saa käyttää marraskuusta maaliskuuhun. Muuna aikana paikka on yleisessä käytössä.

Maksettu pysäköintimaksu osoitetaan voimassaolevalla P-kortilla.


Lämmitykselle on yksi aikaohjelma. Sitä ohjataan myös ulkolämpötilan mukaan.

Ajastus2

Preliminär reservering / Alustava varaus

 - tillfälligt tas inga nya reserveringar - tilapäisesti nyt ei oteta uusia varauksia

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)