Kunnallistekninen osasto

Alkaen 1.1.2017 katujen ja yleisten alueiden, puistojen ja viheralueiden sekä urheilu- ja virkistysalueiden kunnossapitoa on hoitanut Pietarsaaren Alerte Ab Oy. Kunnallistekninen osasto tilaa muut työt. Kunnossapitosopimukseen kuuluu katu- sekä puistoalueille ja liikuntatoimisto liikunta-alueille. 

Kunnossapito ja palvelu jatkuu samalla kokeneella ja osaavalla henkilökunnalla kuten aiemminkin.

FrontOffice
1.2.2017 alkaen ainut asiakassisäänkäynti Tekniseen palvelukeskukseen on pääovi eli tilan "Front Office" kautta.
Ilmoittaudu vastaanottopisteellä.

Sisäpihalla sallitaan ainoastaan invapysäköinti.

_____ 

Kunnallistekninen osasto


1. huolehtii katujen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta, huleveden hallinta ja liittymät
2. huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta
3. huolehtii kaupungin puistojen, virkistysalueiden, puistometsien ja venesatamien hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta,
4. huolehtii kaupungin ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja uimarantojen suunnittelusta ja rakentamisen järjestämisestä
5. huolehtii geoteknisten selvitysten hankkimisesta
6. huolehtii maa-ainesten myynnistä
7. suorittaa tielautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelun ja toimeenpanon
8. huolehtii liikennesuunnittelusta
9. huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnan hallinnosta.
10. järjestää hylättyjen ajoneuvojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisen

 


Yhteystiedot

 

Harri Kotimäki
Kaupungininsinööri (kunnallisteknisen osaston hallinto)
puh. 044 785 1750

Johan Enlund
Vastaava suunnitelija (katujen suunnittelu sekä lupa-asiat)
puh. 044 785 1221

Stefan Järndahl
Suunnittelija (katujen suunnittelu)
puh. 044 785 1219

Magnus Brännbacka
Suunnittelija (katujen suunnittelu)
puh. 044 785 1203

Nicklas Gustafsson
Kunnossapitoinsinööri (hulevedenhallinta, katujen kunnosaapito)
puh. 044 785 1227

 

Jan-Ole Bäck
Kaupunginpuutarhuri (viheralueet ja leikkipuistot)
puh. 044 514 7282

Frank Bäcksholm
Rakennuttajainsinööri (katurakennushankkeet)
puh. 044 785 1998

Håkan Högberg
Kaivulupien, katujen kunnossapidon ja tilapäisten liikennejärjestöiden valvoja
puh. 044 5587 246

Marina Sundholm
Osastosihteeri (venepaikat ja laskutus)
puh. 044 785 1593

Gunilla Flinck
Toimistosihteeri/ pysäköinnintarkastaja (huleveden laskutus)
puh. 044 785 1650 

 

 


Palaute katujen kunnossapidosta:

Lomakkeelle.

Ilmoitukset liikenneväylien vaurioista:

Widgetalue (Sisältö)

 

 

Widgetalue (Alhaalla)