Kunnallistekninen osasto

Alkaen 1.1.2017 katujen ja yleisten alueiden, puistojen ja viheralueiden sekä urheilu- ja virkistysalueiden kunnossapitoa on hoitanut Pietarsaaren Alerte Ab Oy. Kunnallistekninen osasto tilaa muut työt. Kunnossapitosopimukseen kuuluu katu- sekä puistoalueille ja liikuntatoimisto liikunta-alueille. 

Kunnossapito ja palvelu jatkuu samalla kokeneella ja osaavalla henkilökunnalla kuten aiemminkin.

FrontOffice
1.2.2017 alkaen ainut asiakassisäänkäynti Tekniseen palvelukeskukseen on pääovi eli tilan "Front Office" kautta.
Ilmoittaudu vastaanottopisteellä.

Sisäpihalla sallitaan ainoastaan invapysäköinti.

_____ 

Kunnallistekninen osasto


1. huolehtii katujen ja muiden yleisten alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta, huleveden hallinta ja liittymät
2. huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta
3. huolehtii kaupungin puistojen, virkistysalueiden, puistometsien ja venesatamien hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta,
4. huolehtii kaupungin ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja uimarantojen suunnittelusta ja rakentamisen järjestämisestä
5. huolehtii geoteknisten selvitysten hankkimisesta
6. huolehtii maa-ainesten myynnistä
7. suorittaa tielautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelun ja toimeenpanon
8. huolehtii liikennesuunnittelusta
9. huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnan hallinnosta.
10. järjestää hylättyjen ajoneuvojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisen

 


Yhteystiedot

 

Kunnallistekniset palvelut

 

 


Palaute katujen kunnossapidosta:

Lomakkeelle.

Ilmoitukset liikenneväylien vaurioista:

Widgetalue (Sisältö)

 

 

Widgetalue (Alhaalla)