Suunnittelu

Katu- ja liikennesuunnittelu

Liikenne- ja katusuunnittelu on osa maankäyttösuunnittelua. Suunnittelemme ja kehitämme katuympäristöämme viihtyisäksi huomioiden samalla ympäristöarvot ja kaupunkikuvan. Liikenneturvallisuudella ja saavutettavuudella(esteettömyys) on tärkeä etusija katutilan suunnittelussa. Tavoitteena on edistää kaikkia toimintoja.

Hallinto- ja suunnitteluyksikön tehtäviin kuuluu:

  • Katujen- ja teiden investointien suunnitelmien ja ohjelmien laadinta
  • Katu- ja liikennesuunnittelu, kevyen liikenteen väylien suunnittelu, keskustan pysäköintien järjestelyt
  • Kaivulupien sekä tilapäisten liikennejärjestlyjen myöntäminen (koskee myös yleisten alueiden lupia)
  • Liikenneturvallisuusasiat,paikallisessa sekä alueellisessa organisaatiossa
  • Säilyttää ja päivistää digiroad ohjelman meidän toimintaalueella
  • Vesi-, viemäri- ja hulevesijohtojen suunnittelu
  • Huleveden hallinta sekä liittymät
  • Katualueen muuhun käyttöön liittyvien lupien ja lausuntojen antaminen
  • Venesatamien ja uimarantojen suunnittelu
  • Teemakartat: liikennelaskenta, liikennemerkkikartat ym.

Suunnitteluprosessi

Suunnitteluprosessin aloittamisesta tiedotetaan useimmiten lehdistön kautta tai kaikille asianosaisille lähettävillä infokirjeillä. Kaikki toivomukset ja ehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Palautetta voi antaa ammattitaitoi- sille suunnittelijoillemme s-postilla, puhelimitse tai vaikkapa pistäytymällä Tekninen palvelukeskuksessa, Strengberginkatu 1:n toisessa kerrkoksessa

Ennen katusuunnitelmien käsittelyä teknisen lautakunnan yleisissä töissä suunnitelmat ovat nähtävissä teknisessä virastossa maaankäyttö- ja rakennus- asetuksen 43 §:n mukaan 14 päivän ajan. Tästä tiedotetaan paikallislehdissä. Katusuunnitelmiin voi tutustua myös kotisivujemme kohdassa Kuulutukset. Nähtävänäoloaikana suunnitelmista voi haluattaessa tehdä muistutuksia. Kaikki muistutukset käsitellään teknisessä lautakunnassa.

Uusista ja perusparannettavista kaduista laaditaan katusuunnitelma. Katu- suunnitelmaan sisältyy: katujen sijainti ja korkeusasema, pintamateriaali, valaistus ja sen sijoitus, istutukset ja mahdolliset kiinteät rakenteet ja laitteet. Liikennettä koskevat periaatteet ja sitä varten tehtävät maanvaraukset on määritelty yleis- ja osayleiskaavaa laadittaessa.

 

Täältä löydät Ilmastostrategiaan 2021-2030

Katso ilmastouutiset - Uutiset

 


Henkilöstö:

Johan Enlund
Vastaava suunnittelija
puh. 044 7851 221

Stefan Järndahl
Sunnitelija
puh. 044 7851 219

 

Magnus Brännbacka
Suunnittelija
puh. 044 7851 203

 

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)