Lammassaaren silta

FÅRHOLMSBRO V-608 JA
FÅRHOLMSBRO II V-609

Lupa on myönnetty:

- LSSAVI/5090/2016

Veneliikenne Lammassaaren siltojen alta katkaistaan tilapäisesti 1.11.2017–
30.6.2018:

- LIVI/7346/06.02.02/2017

___

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
hakee vesilain mukaista lupaa nykyisen Lammassaaren sillan
V-1894 (Fårholmsbro V-608) purkamista ja uudelleen rakentamista
sekä Varassaaren sillan V-1895 (Fårholmsbro II V-609)
kannen uusimista varten maantiellä 749 Lammassaaren ja Varassaaren
välillä Luodon kunnassa ja Pietarsaaren kaupungissa.
Siltojen uusiminen on tarpeen liikenneturvallisuuden ja
siltojen kantavuuden parantamiseksi.

Ajoneuvoliikenne siirretään rakennustyön ajaksi työnaikaiselle
kiertotielle: maantie 68 - Pohjantie - maantie 7494. Kiertotien
käyttötarve on noin 10 kk. Kevyelle liikenteelle rakennetaan rakennustyönajaksi
molempien siltojen viereen ponttisillat/pengerretty
väylä. Nykyinen Fårholmsströmmenin vesistö-
reitti suljetaan rakennustöiden ajaksi.


Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2017 tai 2018.
Hakija on arvioinut rakennustöiden kestoksi noin 8–10 kk.

 

Lisätietoja antavat:

ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela, puh. 0295 018 750 (suomeksi)
ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797 (suomeksi ja ruotsiksi)
sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat ovat osoitteessa:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1338729

 

Kuulutus pidetään nähtävänä 31.3. – 2.5.2017 Luodon kunnan ja
Pietarsaaren kaupungin ilmoitustauluilla sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
ilmoitustaululla.

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)