Torin uusi suunnittelu 2016

Pietarsaaren kaupungin tori ja kävelypainotteinen keskusta 2016

Suunnittelutyö on kaksiosainen: kaupungin nykyisen ja tulevan kävelypainotteisen keskusta-alueen periaatteellinen yleissuunnitelma, jonka ytimen muodostaa yksityiskohtainen torialueen suunnittelu sekä torin arkkitehtonisten periaatteiden suunnittelu tarkempaa katusuunnittelua varten.

SUUNNITTELIJARYHMÄ

  • Arja Sippola projektipäällikkö, pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA , FCG Arkkitehdit
  • Mari Antere maisema-arkkitehti MARK, kaupunkikuva ja katuympäristö, FCG Arkkitehdit
  • Cesilia Lundqvist katuinsinööri AMK, katu– ja kunnallistekniset periaatteet, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
  • Tuomas Miettinen DI, liikenne, opastus, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
  • Taina Tuominen maisema-arkkiehti MARK, kaupunkikuva ja katuympäristö, FCG Arkkitehdit
  • Mika Riekki maisema-arkkiehti yo, visualisointi
  • Jussi Partanen arkkitehti SAFA, visualisointi
  • Roope Siiroinen TeM, vastaava suunnittelija, Valoa design rhs Oy
  • Marko Kuusisto medianomi. projektipäällikkö, Valoa design rhs Oy
  • Paulina Blomström, suunnittelija, Valoa design rhs Oy

Lähtökohdat ja tavoitteet

YLEISSUUNNITELMA

Yleissuunnitelma laaditaan kävelypainotteisen keskustan alueelle. Torialueelle suunnitellut kiveysratkaisut jatkuvat luonnollisesti myös muille yleissuunnitelman alueille, kun niistä alueista aikanaan laaditaan yksityiskohtaisempia suunnitelmia. Suunnitelmassa esitetään periaatteet alueen läpäiseville reiteille, kuten pohjois - eteläsuuntainen historiallinen akseli (Isokatu päästä päähän), Kanavapuistikon kevytliikenne ja itä - länsisuuntaiset raatihuoneen molemmin puolin olevat kadut kaupungin liikenneverkossa.
Katutilan käyttöä jaetaan eri tarkoituksiin koko kävelykeskustan alueella, (käyttö voi vaihtua vuodenajan mukaan). Katu- ja toripinnat suunnitellaan esteettömiksi ja aina mahdollisuuksien mukaan esim. näkövammaisia opastaviksi.


Liikenteen sijoittelusta tehdään luonnokset tyyppiratkaisuista, joissa otetaan huomioon viimeisin alan tietämys (kehitys ja säädösmuutokset). Yleissuunnitelma on luonnosmainen, mutta perustelee yksityiskohtaisen suunnitelman väliaikaisen liittymisen nykyiseen katupintaan. Yleissuunnitelmalla luodaan keskustaa yhdistävä looginen katupintojen hierarkia, joka ohjaa ja opastaa kadun ja torin käyttäjää ja luo viihtyisän ympäristön. Katupinta kertoo nimenomaisen alueen käyttötarkoituksesta ja säätelee esimerkiksi ajonopeutta. Materiaalivalinnolla, ladontatavoilla ja limityksellä voidaan hienovaraisesti kertoa kaupungin historiasta ja kulttuurihistoriallisista arvoista. Materiaalivalinnoissa käytetään ohjeena Pietarsaaren keskustaympäristön laatukäsikirjaa 2008-2020 (Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy, Sito-Yhtiöt Oy ja Tuomas Santasalo Ky).

 

TORIN ARKKITEHTISUUNNITELMA ELI YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITELMA

Yksityiskohtainen suunnitelma laaditaan torialueelle ja siihen liittyville katujen osille. Toripinnoite suunnitellaan juhla ja tapahtumatorille, Isokadulle ja kaupalliselle torille.

Kaupallisen torin puolella varataan asemakaavassa osoitettu alue paviljonkirakennukselle. Paviljongin toteuttamisesta ei ole tehty toistaiseksi päätöksiä. Porrashuoneiden väliin ja niiden tuntumaan sijoittuu erilaiset ruokakojut ja -kärryt sekä jäätelökioski. Muu torimyynti sijoittuu yleensä Isokadun länsipuolelle.

Juhla- ja tapahtumatori levittäytyy Isokadun itäpuolelle raatihuoneen eteen. Torin pintaan ja sen alle asennetaan tarkoituksenmukaiset varaukset tapahtumien valaistuksia ja äänentoistoja varten. Pintavesien ohjaus on hallittu osa toripinnan ilmettä.

Yksityiskohtainen suunnitelma toimii luonnoksena virallisille katupiirustuksille. Suunnitelmassa esitetään materiaalit ja värit, limitykset ja ladontamallit, ja eri yksityiskohtien periaateratkaisut. Suunnitelma on havainnollinen päätöksenteon helpottamiseksi.

Suunnitelma sisältää joukon teknisten ratkaisujen periaatteita toteutettavaksi nyt ja varauksina tulevaisuuteen.

Torin ainutlaatuinen ominaispiirre on kupera topografia, joka on museoviraston erityisessä suojelussa

Pietarsaaren kavelykeskusta viistokuva

Viistokuva

 

Kuva 1

Kuva1

 

Kuva 2

Kuva2

 

Kuva 3

Kuva3

 

Kuva 4

Kuva4

 

Kuva 5

Kuva5

 

Kuva 6

Kuva6

 

Kuva 7

Kuva7

 

Pietarsaari havainne1 ve1

Havainne1ve1

 

Pietarsaari havainne1 ve2

Havainne1ve2

 

Pietarsaari havainne2 varhainen versio

Havainne2varhainen

 

VALAISTUSKUVAT:

suunnitelmakartta pieni fin

Suomeksi

 

suunnitelmakartta pieni swe

På svenska

 

Raatihuone pieni

Raatihuone

 

Kuvat alkuperäisessä koossa ja raportit erillisinä alla: 

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)